Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 19. 1. 2023 se konalo v Novém Jičíně okresní kolo dějepisné olympiády. Letošním tématem byly dějiny Československa v letech 1946 – 1992. I přes obtížnost tématu, které je zařazováno do druhého pololetí devátých ročníků, naši školu skvěle reprezentovala Anička Dubovská, která dosáhla velmi pěkného desátého místa, a jen šest bodů ji dělilo od prvního místa. Dalším zúčastněným byl Jakub Jiříček, který skončil na 30. místě. Celkový počet soutěžících byl 48. Oběma žákům devátých tříd gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Tělesná výchova pro děti ze školky ve škole

Dne 18. 1. jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy hodinu tělesné výchovy. Dorazily děti z jednoho oddělení Mateřské školy na Pohořské ulici. Do tělesné výchovy se jich zapojilo zhruba 20. Na úvod byly po představení vyučujícího seznámeny s obsahem hodiny. Hodina byla zaměřena na gymnastická cvičení, konkrétně kotoul vpřed.  Po celou dobu vyučovací hodiny děti cvičily na gymnastickém koberci. Po rozcvičení, ve kterém se děti zahřály, připravily klouby, šlachy a vazy, začala nejdříve teoretická část nácviku kotoulu vpřed. Po důkladném vysvětlení principů, zásad a bezpečnosti, si děti vyzkoušely skok z bedny (tři díly) do sportovní duchny. Po orientaci v prostoru, vyzkoušení si podložky skokem do ní, začal nácvik kotoulu vpřed. Některé děti byly zdatnější a zvládaly toto cvičení, jiní s dopomocí učitele. Po ukončení hodiny děti ze školky měly možnost zhlédnout tělesnou výchovu zaměřenou na gymnastiku v hodině žáků 2. A.

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

Regionální finále soutěže se konalo 19.1.2023 na SPŠ Hranice. Naši školu reprezentoval Vladyslav Fedoruk, který obhájil v laboratorních dovednostech 5.místo dosažené v testových úlohách. Tento nadaný ukrajinský chlapec zvládl v krátkém čase jazykovou bariéru a vyřešil všechny úlohy, což je úctyhodné. Z obou částí soutěže si odnesl hodnotné ceny, které soutěžícím věnovala sponzorská firma Precheza, a.s., Přerov. Vladyslavovi gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a také u přijímacích zkoušek.

ODHLAŠOVÁNÍ  OBĚDŮ

S platností od 1.2. 2023 lze odhlásit a přihlásit oběd na webu školy a na terminálu v jídelně den předem do 18:00 hod. Pokud oběd nestihnete odhlásit, je možno vyzvednout ve ŠJ v době od 11-11:30 hod. první den nemoci.

Kostková Pavlína ved. ŠJ

Vánoční vystoupení žáků 4. B

V úterý  20.12. děti ze 4. B přivítaly v průběhu dopoledního vyučování všechny žáky 1. stupně. Důvodem bylo vánoční vystoupení, které nacvičily v hodinách hudební výchovy a českého jazyka. V úvodu Adélka Strnadová  všechny přivítala  básničkou s přáním hezkých vánočních svátků, následoval tanec děvčat na píseň ,,Hádej“ z pohádky ,,O dvanácti měsíčkách“ a  Elizabeth Popovová  zahrála na klavír koledu  ,,Půjdem spolu do Betléma“. Na závěr  všichni ze 4. B zahráli  pohádku  ,,Vánoční příběh“ a zazpívali  si společně  s ostatními vánoční koledy. I přes absenci některých postav z důvodu jejich nemoci  nakonec děti  vše zvládly na 1*.

Tř. uč. 4.B, K. Lebánková

Úspěch našich chemiků

14. prosince se konalo regionální kolo již tradiční soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SPŠ Hranice. Naši školu reprezentovali 3 deváťáci,  vítězové školního kola a všichni byli vyhlášení a oceněni do 20. místa. Do soutěže se zapojilo 800 žáků z regionu, do Hranic postoupilo 66 soutěžících. Jakub Jiříček obsadil pěkné 20.misto, kromě chemie se připravoval na další soutěže a také si nedávno odnesl 2.místo v okresním kole Pythagoriády. Jan Pavlík skončil na 16.místě a letos byl třetí v okrese v soutěži Šikovné ruce. Vladyslav Fedoruk, který je žákem naší školy od září a musel zvládnout hlavně český jazyk, postupuje do regionálního finále z 5.místa. Všem chlapcům gratulujeme, oceňujeme jejich náročnou přípravu na soutěž a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Celoroční školní sportovní pohár 2022-2023

Tato aktivita je realizována v průběhu celého školní roku. Jedná se o sportovní pohár, ve
kterém je sedm soutěží. Do každé soutěže si třídní kolektivy nominují své zástupce, kteří
třídu reprezentují. Po domluvě na třídních chvilkách mají tito žáci za úkol podat nejlepší
výkon, za který získají určitý počet bodů do tabulky školního sportovního poháru. Žáci se již
účastnili kuželek, které proběhly v říjnu. V listopadu byl na programu skok vysoký, na
přelomu listopadu a prosince se hrál stolní tenis. Pondělí v posledním týdnu kalendářního
roku nám nabídlo Vánoční pětiboj. Tradice školního sportovního poháru s drobnými
úpravami probíhá již šestým rokem a pandemie COVID 19 znemožnila dva roky tento pohár
realizovat. Ve fotogalerii lze zhlédnout soutěže s výkony jednotlivých tříd a průběžné
tabulky po proběhnuvších soutěžích.

Kuželky

Skok vysoký

Stolní tenis

Vánoční pětiboj

Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only – outputs

OUTPUTS: