Sportovní aktivity pro I. stupeň

I pro nejmenší žáky na škole připravujeme průběžně sportovní aktivity v průběhu školního roku. Sportovní vyžití a pohybové návyky považujeme za důležité a klíčové pro zdravý životní styl. Již v září proběhl tradiční atletický čtyřboj, ve kterém žáci soutěžili v hodu míčkem, sprintu na 60 m, skoku z místa a vytrvalostním běhu. Na tento sportovní den zveme také okolní školy. Sportovního dne se pravidelně účastní kolem 200 dětí prvních až pátých tříd. Další možnost, jak si zasportovat v odpoledních hodinách, byly kuželky v nově vybudované moderní oderské kuželně, která nabízí čtyři dráhy. Pro žáky třetích až pátých tříd to byl především velký zážitek než sportovní výkon. I tak dorazilo na 52 dětí. V listopadu si mohli žáci vyzkoušet své dovednosti ve skoku vysokém a po delší době po COVIDU 1 také zasoutěžit v této disciplíně. V lednu čekají celý první stupeň znovu halové hry, na které budou pozvány opět okolní školy. Více lze zhlédnout ve fotogalerii.

Atletický čtyřboj

ČERTOVINY

V pondělí 5. prosince přicházely děti místo do školy, do pekla. Velký kotel, oheň, pytle, vidle a sláma – to vše bylo na chodbě u šatny na malé budově. V prvních, druhých a třetích třídách dnes nebyli školáci, ale malí čertíci a čertice. Paní učitelky proměněné v Luciferky pro ně připravily netradiční vyučování. Všechny děti se v tělocvičně naučily pekelný taneček, společně si zazpívaly s kytarou čertovskou písničku a pak plnily zajímavé úkoly. Přišel mezi ně i Mikuláš, čerti a andělé, kteří je obdarovali sladkostmi.

Okresní kolo Pythagoriády

Dva žáci naší školy se vydali 23.11.2022 na okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naší školu reprezentovali za 8. ročník Tereza Medunová a za 9. ročník Jakub Jiříček.  Jakub Jiříček právem po skončení soutěže prohlásil, že příklady byly lehké.  Získal 13 bodů a jen horší pomocné hodnocení ho odsunulo na druhé místo v okrese. Za sebou nechal dalších 27 soutěžících. K tomuto velkému úspěchu mu moc blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v dalších nejen matematických soutěžích.

Mgr. Jana Gřešková

Mikulášská nadílka ve školní družině

Opět  po  roce  v  úterý  6. 12. 2022 navštívil naší školní družinu Mikuláš s čertem a andělem. Hledali hodné děti, kterým rozdávali sladkosti. Na oplátku jim děti zazpívaly písničky či zarecitovaly básničky. Pokud se v nějaké třídě objevili ,, Zlobivci“, čert si s nimi promluvil a zaznamenal slib, že se malí nezbedové polepší, že budou hodní a poslušní a podávali si na to s čertem ruku. Letošní čert byl hodný, a tak se to obešlo bez slziček.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat za spolupráci panu učiteli Hluchníkovi, paní asistentce Ratové a Honyšové.
Akce byla podpořena grantem města Oder.

Za vychovatelé
H. Pazderková

IQ 150

Hádanka: Kdo je Mikuláš?

Ve čtvrtek 2. prosince se téměř 60 žáků druhého stupně přihlásilo k dalšímu ročníku soutěže bystrých hlav, aby v hodinovém limitu řešili jazykové, matematické a logické úlohy. Po vyčerpávajícím boji se slovními úlohami, geometrickými obrazci, číselnými řadami nebo komiksem detektiva Štiky se v kategorii šestých a sedmých tříd se na prvním místě umístil Tobias Pelc z šesté bé, na druhém místě byl Štefan Mizera  ze sedmé á, místo třetí získala Markéta Dvořáková ze sedmé bé. V kategorii osmých a devátých tříd dosáhl na první příčku Matyáš Zhasil z deváté á, druhé místo obsadila Tereza Kajšová z deváté bé a místo třetí vybojovala Eliška Korytářová z deváté á. Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za bojovnost.

Podzimní výzvy

V dnešní době jsou jakékoliv výzvy neboli „challenger“ velmi populární. Proto i my v družině se do
nich občas pouštíme. S našimi třeťáky jsme se rozhodli zdolat „PODZIMNÍ VÝZVY“ , které obsahovaly
např. sběr přírodnin a výrobky z nich, sledování filmu s popcornem, pečení s jablky (tuto výzvu jsme si
trošku upravili – modelovali jsme z fondánu), 17. listopad, dlabání dýně (dýni jsme nedlabali, ale
pomalovali), procházka v dešti, zúčastnit se lampionového průvodu. V naší bohaté fotodokumentaci
se můžete podívat, které výzvy se nám podařilo zvládnout.

Šumberová Mirka

ADVENTNÍ VĚNEC

Po dvou letech odloučení nastává konečně ta pravá atmosféra Vánoc – scházet se s rodinou a přáteli,
sdílet očekávání a pohodu adventu. Tak se nám vrátila i tradice výroby adventního věnce. Jedlové větvičky nám jako každý rok věnovala paní Štekbaurová, za což jí ještě jednou velmi děkujeme.
V úterý 22.listopadu k nám proto opět zavítala naše dvorní floristka, paní Jurajdová. I když s námi spolupracuje už řadu let, pokaždé nás její nápady nadchnou. Velmi si vážíme její pomoci. V naší bohaté fotodokumentaci se můžete přesvědčit, jak šla všem práce od ruky.

Šumberová Mirka

Bobřík informatiky 2022

V měsíci listopadu proběhla na naší škole podruhé celostátní předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, Bobřík informatiky. Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky, a to formou online testu, ve kterém žáci odpovídali na otázky z oblastí informatického myšlení a digitální gramotnosti. Letos jsme k loňským kategoriím Mini, Benjamin a Kadet nově přidali také dvě kategorie pro ukrajinské žáky. Díky tomuto způsobu realizace se do soutěže úspěšně zapojilo celkem 264 žáků. Nejúspěšnější řešitele dle jednotlivých kategorií naleznete níže.

Kategorie Mini (4. – 5. ročník)

 1. Elizabeth Popovová
 2. Štěpánka Plávodská
 3. Josef Salach
 4. Zuzana Klimková
 5. Zuzana Medunová

Kategorii Ukrajinských žáků 1. stupně (4. – 5. ročník)

 1. Kateryna Dmytrenko
 2. Sofia Boiko
 3. Mariia Demchenko
 4. Mariia Shumlanska
 5. Eugene Lebedenko

Kategorie Benjamin (6. – 7. ročník)

 1. Stella Marie Čejková
 2. Tobias Pelc
 3. Štefan Mizera
 4. Karolína Gletova
 5. Karolína Dibelková

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník)

 1. Adam Moussa
 2. Julie Murínová
 3. Tereza Kajšová
 4. Radek Maléř
 5. Matyáš Zhasil

Kategorie Ukrajinských žáků 2. stupně (6. – 9. ročník)

 1. Kira Dymková
 2. Vlad Fedoruk
 3. Ihor Ursu
 4. David Piloyan
 5. Yaromyr Pushkar

Uvedení soutěžící byli na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 24. 11., odměněni diplomy a rovněž odměnami, mezi kterými se objevily mimo jiné bezdrátová sluchátka, bezdrátová myš, bezdrátová nabíječka a flash disky. Za možnost takto štědře ocenit soutěžící děkujeme paní asistentce Miladě Zhasilové, která do soutěže věnovala některé hodnotné odměny, panu řediteli za věnování některých menších a také vedení školy za poskytnutí finančních prostředků na pořízení dalších odměn.
Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, za jejich aktivitu a zápal při vyplňování soutěžních otázek. Protože soutěž v kategoriích pro základní školy nemá další kola (krajské a celostátní), nezbývá nám nic jiného než se těšit na jejich výkony v rámci příštího ročníku soutěže.

Za vyučující informatiky,
Mgr. Tomáš Kubíček
koordinátor soutěže

Šikovné ruce 2022

V úterý 22. listopadu se vybraní žáci naši školy vypravili do Nového Jičína, aby se zúčastnili již 14. ročníku soutěže ŠIKOVNÉ RUCE, kterou pořádá Střední škola technická a zemědělská. V kategorii družstev obsadil náš tým ve složení Vojta Chudý (dřevo) z 9.C a Jan Pavlík (kov) rovněž z 9.C celkově třetí místo z celkového počtu 26 dvojic. Dále pak v kategorii dřevo Vojta Chudý dosáhl na krásné druhé místo z 26 soutěžících. Naše druhé družstvo ve složení Matyáš Zhasil (dřevo) z 9.A a Damian Ševčík (kov) ze 7.A sice bojovalo statečně, ale na bednu to tentokrát nestačilo.

Lidský řetěz

Ve středu 16. 11. u nás proběhla listopadová výzva – LIDSKÝ ŘETĚZ – Pocta ke Dni studentstva. O co konkrétně šlo? O velké přestávce se téměř celá škola sešla u sborovny na chodbě. Postupně se všichni – žáci, učitelé a asistenti – začali chytat za ruce, stoupali po schodišti a přes chodby propojovali všechna tři patra naší školy. Školou se nesly písně jako Modlitba pro Martu, Pravda víťazí, Mír začíná v nás aj.
Tímto happeningem jsme vzdali hold studentům, kteří nám v minulých letech pomohli vybojovat to, co máme dnes – např. možnost svobodně volit, cestovat, vyjadřovat se, demonstrovat, studovat…. Bohužel, ne vždy to bylo automatické jako dnes. My si tím připomněli historické události naší země z let 1939 a 1989. Mnohé z dětí ani netuší, proč jsou 17. 11. doma a mají volno. Dnes už ví, že tento mezinárodní den se u nás také nazývá Dnem boje za svobodu a demokracii.
Celá akce byla symbolickým připomenutím toho, že ruce, ať už holé, či krvavé, nebo jen vložené do jiné ruky, mají svůj velký význam. Co myslíte, podařilo se nám propojit tři patra a splnit výzvu? Ano, a dokonce několika řetězy.

Mgr. Markéta Fabíková

Výstava ,,Umění našich tatínků“

Jak bylo slíbeno po úspěšné jarní výstavě ,,Umění našich maminek“, dali jsme prostor mužské části rodin prezentovat svoji zručnost. Proto ve čtvrtek 10.11. 2022 proběhla v 1. patře naší ZŠ výstava ,,Umění našich tatínků“. Počáteční obavy z malé účasti se nenaplnily a nakonec se k naší radosti sešlo několik opravdu překrásných výrobků. Tatínkové a dědečkové potvrdili, že i oni umí svůj volný čas smysluplně naplnit . Moc děkujeme všem zúčastněným za příspěvky (více foto na webu školy) a snad se setkáme příště při dalším z projektů s  podobně vstřícnou spolupráci s Vámi. Moc si toho vážíme.

Mgr. Kateřina Lebánková

Druzí v okrese

Naše škola uspořádala v úterý 15.11. v nově zrekonstruované hala stolního tenisu okresní finále chlapců a děvčat v tomto rychlém míčovém sportu.
V turnaji děvčat se okresními šampiónkami stala děvčata ze ZŠ Nový Jičín, Tyršova ulice. V chlapcích to byl boj až do posledního zápasu a nakonec prvenství putuje do Lichnova. Naši reprezentanti podlehli právě ZŠ Lichnov 4:3 a skončili na krásném druhém místě. Třetí místo získala ZŠ Nový Jičín, Komenského 66.

Za reprezentaci děkujeme Michailu Tashevovi, Pavlu Hendrychovi a Radku Maléřovi.

Muzeum  J.A. Komenského ve Fulneku

Exkurzi  jsme začali v Infocentru , aby si pár lidí, včetně mě, koupilo suvenýry. Po nákupech jsme se vydali už do samotného muzea.
Uložili jsme si věci do skříněk. Následně jsme se přesunuli do zachovalé kaple. Tam nám jedna milá paní edukátorka povykládala o pobytu J.A. Komenského tady ve Fulneku. Na stropě nám přehrála plakáty, které tehdy vyšly. Když to skončilo, prohlásila, že si zahrajeme hru. Spojili jsme se do skupin. Každá skupinka dostala papír, na kterém jsme měli zapsat údaje o vraždě, která se stala. Vodítka byla schovaná po celém muzeu. A v každé místnosti se dalo něco vyluštit. Když chlapci skončili, náhle si všimli starých hraček, které využívaly děti v minulosti. Dali se tam nalézt například kuželky, kuličky a dokonce i chůdy. A jak jsme si mohli všimnout, některé z nich se dokonce zachovali až dodnes. Ještě nám něco řekli o tom „detektivním“  úkolu a pak nás vyzvala, abychom si oblékli bundy, vzali ty hračky a šli jsme ven si s nimi hrát jako tehdejší děti.
A tak se i stalo. Bylo to zábavné. Pak jsme jeli nazpět do Oder. Byl to velice zajímavý zážitek a všem bych doporučil, aby se do muzea ve Fulneku vydali také. Určitě strávíte svůj volný čas moudře.

Matyáš Rata – 5.B,  ZŠ Odry, Komenského  6

Mladý chemik

Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky

Koncem října si 18 žáků 9.tříd vyzkoušelo své vědomosti a dovednosti z oboru chemie. Kromě psaní vzorců a výpočtů museli žáci použít také svůj důvtip při hledání názvu chemického prvku skrytého v rébusu. Všem se podařilo v limitu 40 minut vypracovat celkem 6 náročných úloh. Nejlepší výsledek měl Vladyslav Fedoruk z 9.C, za ním o 1 bod méně Jan Pavlík rovněž z 9.C. Na 3.místě skončil Jakub Jiříček z 9.A. Tito finalisté postupují do regionálního kola soutěže, které se již tradičně uskuteční na SPŠ v Hranicích 14.prosince 2022. Chlapcům přejeme hodně úspěchů a všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

PYTHAGORIÁDA

18.10.2022 se uskutečnilo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se jí vybraní žáci všech tříd  2. stupně. Žáci řešili celkem 15 úloh po dobu 60 minut. Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel, kterým je žák s 9 a více body. Postup si zajistili Tereza Medunová z 8.A a Jakub Jiříček z 9.A. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 23.11.  v Novém Jičíně.  Mgr. Jana Gřešková

 1. ročník
  1. Tobias Pelc 6.B – 7 b.
  2. Pavel Prekrški 6.A – 7 b.
  3. Noel Sukhan 6.B – 7 b. 
 2. ročník
  1. Viktor Prekrški 7.B – 7 b.
  2. Karolína Gletová 7.A – 5 b.
  3. Markéta Dvořáková 7.B – 5 b.
 3. ročník
  1. Tereza Medunová 8.A – 9 b.
  2. Daniel Ševčík 8.A – 6 b.
  3. Markéta Šindlerová 8.A – 5 b.
 4. ročník
  1. Jakub Jiříček 9.A – 11 b.
  2. Eliška Korytářová 9.A – 8,5 b.
  3. Julie Bartoňová  9.B – 8 b.

Kroužek „ Veselá věda“

Kroužek vědeckých pokusů začne 8.11. 2022 v učebně 4.A od 13.40- 14.40 (někdy se může bádání protáhnou o 5-10 minut).
Další termíny budou 15.11, 6.12. a 13.12. 2022.
S sebou: na robotický kroužek není potřeba nic. Na badatelský kroužek prosíme, vybavte děti pracovním oděvem – nejlepší je staré triko. Někdy se nám během pokusů podaří vyrobit nevypratelné skvrny :o) Na některé lekce se také hodí penál.

Cesta vesmírem

V páté třídě se budeme brzy učit o hvězdách, planetách , vesmíru. Protože všechny tyhle pojmy jsou pro děti  velmi vzdálené a  abstraktní,  abychom si je vůbec dokázali představit, řekli jsme – pojedeme se podívat přímo do Ostravy, tam je Planetárium. Přibrali jsme s sebou na výlet také několik kamarádů ze 4. třídy.
V Ostravě mají krásnou expozici o vesmíru a také Planetárium, což je kino, kde se promítá do kopule.
Zkoumali jsme, vyplňovali dotazník, koukali na film a zase odjeli do Oder.
Myslím, že všechny děti byly určitě nadšené a spokojené. A ještě přidáváme názor dětí….

Balážová M., Baršová S.

Návštěva planetária v Ostravě

Když jsem vešel do budovy, spatřil jsem, jak to tam měli krásně vybavené. Měli tam různé modely. Třeba tam byl model obleku astronauta a naproti vchodu se prodávaly suvenýry. Nejraději bych si z každého suvenýru vzal jeden, ale nechtěl jsem zbytečně utrácet peníze, tak jsem si vzal jen jeden 3D obrázek. Měli tam fakt super suvenýry a tomu odpovídala ta dlouhá fronta dětí,  co tam byla. Odložili jsme si bundy a potom většina lidí svačila a potom si koupili suvenýry. Potom všem řekli, že se máme spojit do skupin. Jeden byl pisatel a druhý dostal list, na kterém byly otázky a  na odpověď na ty otázky se dalo přijít chozením po planetáriu a zjišťováním více informací a díky tomu se něco přiučit. Bylo to velice zajímavé. Jak už to měla většina lidí hotové, tak nám řekli, že si máme schovat batohy, abychom je zbytečně netahali. Pak nás vzali do takového kina. Chvíli nám ukazovali, jaké planety můžeme vidět na noční obloze a něco o nich a o tom, co lidem dříve připomínala souhvězdí. Potom nám pustili film. A já jsem si uvědomil, že všechno, co jsme doposud objevili, může být jenom jedno jediné zrnko písku v pískovišti. A potom jsme odjeli. A abych to zhodnotil, byl to velice vydařený výlet.

Matyáš Rata, 5.B

Stříbrní basketbalisté v okrese

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 naše škola uspořádala v městské hale okresní finále v basketbale starších chlapců. V úvodním zápasu turnaje změřili naši chlapci síly s celkem ZŠ Pohořská. Skvělou obranou a týmovou hrou si naši svěřenci zajistili vítězství v poměru 23:4. Také v následujícím utkání za přispění dobré obrany a přesné střelby zvítězili naši hráči proti soupeřům z Kopřivnice 26:5. K závěrečnému zápasu proti sobě nastoupily dosud neporažené týmy domácích hráčů ZŠ Komenského Odry a ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Přestože naši reprezentanti předvedli opět skvělý výkon, chybělo jim trochu štěstí v zakončení a podlehli soupeři z Nového Jičína 27:13. Poděkování za vzornou reprezentaci a gratulaci za druhé místo si zaslouží: Alex Dostál, Pavel Hendrych, Ladislao Holiš, Sebastián Vondráček, Radek Maléř, Michal Šedivý, Štěpán Kraclík, Samuel Smetana, Vojtěch Konrád, Steve Holomek, Vojtěch Holub a Dominik Trval.

Mgr. Zdeněk Lakomý

Bádám, bádáš, bádáme

V průběhu měsíců září a říjen 2022 probíhala soutěž Bádám, bádáš, bádáme. V této soutěží byly využity k bádání čidla měřící teplotu, hodnotu pH, elektrické napětí a koncentraci CO2 (vlhkoměr). Dne 12.10.2022 vyvrcholilo bádání prezentací zjištěných výsledků na ZŠ Zábřeh v Ostravě. Prezentace bádání se zúčastnilo celkem devatenáct škol ze Severomoravského kraje.
Z naší školy se zúčastnily žákyně devátého ročníku Eliška Korytářová a Anna Dubovská. Společně zpracovaly prezentaci o kompostování, v návaznosti na produkci CO2. K měření využily čidla teploty, vlhkoměr a čidlo na měření pH. Děvčata zpracovala hypotézu, postup a v závěrečném vyhodnocení porovnávaly naměření hodnoty. S použitím čidel měly možnost zjistit hodnoty pH v kompostovaných vzorcích banánu, jablka a okurky, souběžně u těchto vzorků měřily koncentraci CO2. Aktivita bádání byla lákavá a zajímavá. Práce s čidly přinesla zcela jinou zkušenost a zážitek, badatelská práce děvčata bavila. Zmíněná čidla budou již brzy součástí vybavení laboratoře naší školy. Žáci s nimi budou pracovat v laboratorních cvičeních.

Petra Navrátilová

DRAKIÁDA – MŮJ DRAK LETĚL

Letošní podzim nezačal zrovna pěkným počasím, ale to se nakonec přece jen  umoudřilo a v posledních dnech si užíváme sluníčko a příjemné teploty.
Toho jsme s radostí využili a ve školní družině jsme s dětmi vyrazili pouštět draky. Ve středu 12. října jsme se v hojném počtu 66 dětí a „sedmičlenné dospělácké party“ vydali na louku „nad benzinkou“ provětrat draky a i sebe.
Děti byly moc šikovné, a i když zrovna moc nefoukalo, brzy se po obloze proháněli draci různých tvarů a velikostí.
Nejvýše a nejdéle letěli draci Jindry Chudého a Sebíka Pelce ze 4. třídy, ale ani ostatní děti se za výkony svých draků nemusely stydět.
Nakonec si děti pochutnaly na sladké odměně a krásná procházka zpět do školy byla hezkou tečkou za příjemným odpolednem.

Tato akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD

Šperkařství v SVČ

Tvorba a vzorování bižuterie, zpracování kovů a drahých kamenů

V pátek 30. září nás pozvalo Středisko volného času  na tvoření náramků z bižuterie a kovů.
V místnosti už bylo všechno připraveno. Čekaly na nás krásné různobarevné perličky a roztodivné přívěsky.
Nejdřív nám paní ředitelka Dagmar Zhasilová promítla dokument o historii náramků, které sahají již od dávné feudální doby až do současnosti. Po zhlédnutí krásně připravené prezentace se děti rozdělily na 3 skupiny. Jedna skupinka pozorovala pod mikroskopem punc uvedený na zlatých předmětech. Děti z druhé skupinky si vyzkoušely, jak se dá pomocí brusky opracovat břidlice. Zbytek dětí se pustil do výroby náramků. Každé dítě si ze SVČ odneslo památku na tento den v podobě vlastnoručně vyrobeného náramku.
Chtěli bychom velmi poděkovat za pozvání nejen paní ředitelce Zhasilové, ale i jejím spolupracovnicím, které se na aktivitě podílely.

M.Balážová

JABLÍČKOHRANÍ

S příchodem podzimu dozrávají na stromech jablíčka, šťavnatá a sladká, plná vitamínů. A tak jsme si ve třídách řekli, že si s těmito plody trošku pohrajeme:
Sepsali jsme si myšlenkovou mapu na téma „JABLKO“.
Ze zkušeností z přírody jsme sestavili koloběh života jablíčka a podrobně pojmenovali části tohoto plodu.
Děti přemýšlely, jak vypadá jablko uvnitř, kolik má asi jadérek, a jestli ve vodě plave. Svoje hypotézy pak ověřovaly pokusem.
Žáci si zahráli na výzkumný ústav a provedli vědecký pokus, kterým zjišťovali, která látka nejlépe ochrání jablíčko před zhnědnutím (voda, mléko, citron, ocet nebo soda?).
Spočítali jsme, jaké jsou náklady na výrobu 1 jablkového štrúdlu a kolik korun by stál jeden kousek.
Chlapci se pokusili postavit co nejvyšší věž z nakrájených jablíčkových kostiček a párátek, děvčata vytvářela jablíčkové úsměvy .
Vybarvili jsme si mandaly ve tvaru jablíček.
A navíc si děti upekly báječně šťavnaté jablíčkové štrúdly, mňam .
Myslím, že celý den jsme si užili, ani chvilku jsme se nenudili. Děti si vyzkoušely řadu činností (loupání, krájení, strouhání a napichování jablíček, šlehání a míchání, válení a překládání těsta, mytí a utírání nádobí, úklid, pozorování…). Odměnou jim byly nejen nové poznatky, pochvala za aktivitu, ale také zdravá svačinka, kterou si navíc samy připravily.
Fotky ke zhlédnutí najdete na webech tříd 3.A a 3.B.

Petra Pobočková

Děti z Bystričan opět u nás!

Po dvouletém covidu se k nám v září do Oder přijeli opět podívat za pátými třídami žáci ze slovenských Bystričan.
Na všechny děti čekaly tři dny plné zábavy a legrace, na což se všichni těšily.
Kamarády jsme přivítali v úterý 20. září odpoledne na vlakovém nádraží v nedalekých Hranicích na Moravě, odkud jsme si je vyzvedli a dopravili k nám do Oder. Ubytování jsme jim zařídili přímo u nás ve škole.
Veselo začalo být hned ve středu ráno. Vyrazili jsme se všemi dětmi do Ostravy do Velkého světa techniky. Kromě expozice jsme měli objednané i výukové programy, které všechny děti naprosto nadchly a obohatily je o nové znalosti.
Čtvrteční dopoledne jsme zůstali v Odrách a umožnili jsme kamarádům z Bystričan prohlédnout si naše třídy. Společně jsme se bavili ve skupinách při vyplňování tajenek, křížovek a osmisměrek, které vytvořily naše šikovné místní děti. Následoval brzký oběd, abychom stihli přesun do Tošovic. A Heipark byl celý náš! Počasí vyšlo, všechny děti se dosyta vyřádily až do vyčerpání a zářila z nich spokojenost. Do Oder jsme se vrátili pěšky. Komu z místních dětí zbyla trocha síly, zašel si ještě s kamarády zasportovat do tělocvičny.
V pátek jsme opět v Hranicích zamávali našim kamarádům na rozloučenou a jejich vlak už se řítil zpátky směr Slovensko.
Naše děti už se moc těší na další červnové setkání, kdy někteří budou moci na oplátku vyrazit zase na Slovensko, abychom se podívali do jejich krásného města Bojnice na zámek a více poznali Bystričany, domov našich kamarádů.
Nakonec bych chtěla poděkovat rodičům – paní Ballerové a panu Medunovi za pomoc při převozu slovenských dětí z Hranic a zpět. A největší díky patří panu starostovi Oder, panu Ing. Liboru Helisovi, který nám poskytl pro slovenské kamarády spoustu krásných dárků jako památku na naše město Odry.                                                                                                                                

M.Balážová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Jak za námi přijeli kamarádi ze Slovenska
Bylo to super. V úterý jsme se neviděli, protože přijeli až odpoledne. Ale za to na druhý den jsme my – děti z 5. A a 5. B – jeli na veliký výlet. A kam? Do Ostravy, do Světa techniky, kde jsme se rozdělili do třech skupin. A každá skupina šla na jiný program. Já jsem šla na Ozoroboty. Bylo to hodně zajímavé. Učili jsme se je programovat na papíře. Potom jsme jeli domů. A na třetí den jsme se ráno učili po skupinkách se Slovákama. Já jsem byla ve skupině se třemi Slovenkami. Byla to zábava. My Češi, jsme si pro Slováky připravili různé tajenky. A jak jim to šlo? Šlo jim to dobře. Byla to zábava, jak jsme se navzájem učili nějaká slovíčka. A pak jsme šli rozdávat dárečky. Poté jsme šli na oběd a následně jsme jeli do Tošovic. A co jsme tam dělali? Šli jsme do Heiparku. A tam jsme to měli pronajaté na 2 hodiny. A my, holky, jsme pořád jezdily na bobové dráze. A to tam byla jenom bobovka? Ne! Byly tam i trampolíny, klouzačky, býk a tubing. Bylo to tam strašně, strašně super. Bavilo mě na tom to, že jsme mohli chodit, kam jsme chtěli a nemuseli jsme chodit ve skupině. A pak jsme šli pěšky do Oder. A ještě jsem zapomněla. Ještě jsme ve středu a ve čtvrtek šli večer od 17.30 do 20.00 do tělocvičny. Všechny ty dny byly nejlepší za celý školní rok!

Mariana Zhasilová, 5.B

Přijeli za námi děti ze Slovenska
Byli jsme ve třídě a paní učitelka se nám snažila přiblížit, co budeme dělat, až přijdou. Během toho děti přišly. Bylo na nich poznat, že hned, jak přišli, přepadl je stud. Usadili se do lavic a mohli jsme začít.
Po čtyřech hodinách jsme šli na oběd. Po obědě celá třída vyrazila na autobusovou zastávku. Čekali jsme na autobus. Během toho jsme se spolužáky probírali různé věci. Po několikaminutovém čekání autobus přijel. Mohli jsme vyrazit do Tošovic. Pokračovali jsme pěšky. Dorazili jsme do Heiparku. Nejvíce se mi líbila bobová dráha a ta volnost, kterou jsme dostali. A nebál bych se říct, že ty dvě věci tvořily skvělou a zábavnou dvojici.

Matyáš Rata, 5.B

Podzim očima dětí

Podzim je v plném proudu, a proto jsme se s dětmi rozhodli, že nebudeme jen tak sedět ve třídě, ale půjdeme sychravému počasí naproti 😊. Stačilo nám k tomu jen teple se obléci, vzít do ruky mobil a pak už se jen dívat kolem sebe. Děti měly za úkol vystihnout příhodný moment a zachytit podzim tak, jak jej vidí ony. Myslím si, že se tohoto úkolu zhostily velice dobře. Na jejich „úlovky“ se můžete podívat v galerii.

Baršová Sandra, 5. A

Adapťák 9. A

Po dvouměsíčních prázdninách jsme se hned ze startu odešli znovu stmelit na poslední rok na základní škole. Tentokrát jsme cestu pojali turisticky, lesem s batohy a opékáním špekáčků. Krásnou trasou kolem Stříbrného jezírka jsme urazili do cíle 13 km. Dost nato, abychom měli v nově zrekonstruovaném DOMEČKU na Pohoři (bývalá fara) zasloužený odpočinek. Cílem adapťáku je především stanovit si cíle ročníku, nastavit pravidla, upravit komunikaci (eliminovat vulgarismy 😊) a sžít se jako parta. Týmové hry, diskusní kruh, společná večeře a snídaně, deskovky a hromadné spaní pod jednou střechou jsou ideálním začátkem školního roku. Jak se nám to podařilo a jak se celý rok bude vyvíjet, to se teprve uvidí.

třídní Lenka Rudolfová

Mezinárodní den čokolády v družině

13. září je Mezinárodní den čokolády. Tento svátek slavíme s dětmi v družině moc rádi. Letos jsem vybrala čokoládové košíčky. Připravila jsem hořkou a bílou čokoládu, košíčky, sušené ovoce a oříšky. Děti si do košíčků daly náplň i čokoládu dle svého přání. Jak moc nám chutnalo, se můžete podívat v naší fotogalerii.

Šumberová Mirka

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Umění našich tatínků

Výstava ,,Umění našich tatínků“

Na jaře tohoto kalendářního roku proběhla v prostorách naší školy velmi úspěšná výstava  ,,Umění našich maminek“.
Jelikož nepochybujeme o tom, že některé  děti naší školy mají velmi zručné  tatínky, chtěli bychom jim také zorganizovat malou výstavu. Výrobky  můžete nosit třídním učitelům vašich dětí v termínu od 7. – 9.11. 2022. Pokud půjde o předměty, které z důvodu  např. velkého objemu apod.  nemůžete přinést, budeme rádi za již vytištěné  fotografie ( v tomto případě prosíme o popisek, popř. jméno autora z  druhé strany fotografie).

Výstava prací proběhne odpoledne 10.11. v prvním patře ZŠ (velká budova). Jednotlivé předměty budou předány opět třídním učitelům vašich dětí  v pondělí 14.11..

Třídní učitelé předají výrobky p. uč. Katce Lebánkové, která bude výstavu instalovat.

Těšíme se na spolupráci.

ORGANIZACE VÝUKY V 1. a v 2.TÝDNU

ČTVRTEK  1.ZÁŘÍ 

7.50 ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ

8.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

1. ROČNÍKY – PO SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ  BUDOU MÍT ŽÁCI A RODIČE SCHŮZKY VE SVÝCH TŘÍDÁCH S TŘÍDNÍMI UČITELI A S VYCHOVATELKAMI ŠD, VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

9.30 KONEC VYUČOVÁNÍ, OBĚDY OD 9.30 – 12.00

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 

7.50 ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ 

KONEC VYUČOVÁNÍ:

9.30 1.ROČNÍKY,  DO 11.00 DRUŽINA, POTÉ OBĚD

11.25 2. – 3. ROČNÍKY 

11.40  4. – 5. ROČNÍKY

12.00 6. -7. ROČNÍKY

12.10    8. – 9. ROČNÍKY

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.ZÁŘÍ

5.45 – 7.50

11.25 – 16.00

TÝDEN OD 5. ZÁŘÍ DO 9.ZÁŘÍ

1.ROČNÍKY – VÝUKA OD 7.50 – 9.30,  DO 11.00 DRUŽINA, POTÉ OBĚD

2. – 9. ROČNÍKY  – VÝUKA DLE ROZVRHU

Seznam žáků prvních tříd

Seznam žáků 1.A

Třídní učitelka Mgr. Marta Dorotíková

 1. KOM 7/2022
 2. KOM 10/2022
 3. KOM 100/2022
 4. KOM 16/2022
 5. KOM 90/2022
 6. KOM 97/2022
 7. KOM 91/2022
 8. KOM 21/2022
 9. KOM 25/2022
 10. KOM 37/2022
 11. KOM 40/2022
 12. KOM 87/2022
 13. KOM 53/2022    
 14. KOM 54/2022    
 15. KOM 59/2022    
 16. KOM 60/2022    
 17. KOM 62/2022    
 18. KOM 73/2022    
 19. KOM 88/2022    
 20. KOM 89/2022    
 21. KOM 76/2022    
 22. KOM 83/2022    
 23. KOM 01/2022    
 24. KOM 46/2022

Seznam žáků 1.B

Třídní učitelka Mgr. Lenka Šmatelková

 1. KOM 1/2022
 2. KOM 99/2022
 3. KOM 9/2022
 4. KOM 11/2022
 5. KOM 92/2022
 6. KOM 18/2022
 7. KOM 23/2022
 8. KOM 26/2022
 9. KOM 29/2022
 10. KOM 34/2022
 11. KOM 44/2022
 12. KOM 98/2022    
 13. KOM 48/2022    
 14. KOM 49/2022    
 15. KOM 94/2022    
 16. KOM 93/2022    
 17. KOM 70/2022    
 18. KOM 72/2022    
 19. KOM 95/2022    
 20. KOM 78/2022    
 21. KOM 96/2022    
 22. KOM 45/2022

KOUPALIŠTĚ

V pondělí 27. června jsme se školní družinou v rámci našeho pravidelného pondělního tělocviku navštívili městské koupaliště. Počasí nám vyšlo báječně. 😊 Děti už napůl přeplé do prázdninového módu byly nadšené. My dospělí už trochu míň, když máte hlídat tolik hlav nad vodou.  Nakonec jsme si to všichni skvěle užili!
Tímto bych ráda poděkovala Oderské městské společnosti v čele s panem Osadníkem, za skvělou spolupráci.

                                                                                                                                                              Šumberová M.

Spaní ve školní družině

Červnové spaní ve školní družině je již letitá tradice. Sešli jsme se v úterý 28.6. 2022. Vlastní program začal v 18.00 hodin v naší školní družině. Každý si vybral sobě příjemné místo a vytvořil si z polštářů, dek a spacáků pelíšek. Po nachystání pelíšků a snězení dobrot od rodičů se děti odebraly na školní hřiště, kde se věnovaly zábavným hrám, především velkým nadšením byl fotbal, kde se k nám připojili i dospěláci. Pan ředitel Hendrych, pan Hájek, pan Rozkopal a pan Mikoška, tím to dostalo tu správnou atmosféru. Pak jsme poseděli u ohně, opekli špekáčky a osvěžili se šťavnatým melounem. Nechyběla ani stezka odvahy, potmě putování útrobím školy s úkoly. Spokojeni a trochu již ospalí jsme podnikli noční hygienu a hajdy do pelíšků. Do spacáků jsme zalezli kolem 11 hodiny a chvilku jsme si ještě povídali. Myslím, že jsme si akci všichni užili a všem dětem patří velká pochvala za ukázněné chování. Chtěla bych touto cestou poděkovat mamince paní Pelcové za upečení výborného koláče, a všem paním kuchařkám za připravenou snídani. Pro paní vychovatelky bylo největší odměnou to, že se akce dětem líbila – jejich slovy:  ,, Bylo to super“.

Tato akce byla spolufinancovaná grantem města Odry.

Za  vychovatelé :  Pazderková Hana a Boháčová Simona.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

VODNÍ  HRÁTKY  V DRUŽINĚ

Léto je tady. Teploty šplhají vzhůru a děti už se nemůžou dočkat prázdnin (možná i někteří rodiče) 😊. Tak jsme v družině vytáhli stříkací pistole a byl „vodní boj“. Další horký den jsme nachystali naši vodní skluzavku. Děti nadšeně jezdily všemi možnými i nemožnými způsoby 😊.
Jak si všichni užili vodní hrátky se můžete podívat. 

Šumberová M.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Hrátky s fyzikou

Zájemci z 6.A a  7.A projevili zájem vyrobit si  Seanovu láhev. Polydensity Bottle funguje na principu rozdílných hustot kapalin a korálků. Zajistit akrylové korálky správné hustoty se ukázal být největší problém. Po jeho překonání se žáci mohli radovat ze správně fungující Seanovy láhve.

Mgr. Jana Gřešková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

90. výročí založení ZŠ  Komenského v Odrách

Ve dnech 24. a 25.června 2022 se konaly oslavy k příležitosti 90.výročí založení naší školy. Zúčastnili  se jich bývalí i současní žáci a kantoři, rodiče našich žáků a přátelé školy, představitelé města a zástupci partnerských škol z Polska a Slovenska. Bohatý program probíhal v přátelské atmosféře, kterou můžete „nasát“ z mnoha fotografií. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy za náročnou přípravu a průběh oslav, které si naše devadesátiletá dáma právem zasloužila. Děkujeme sponzorům akce za finanční dary a pomoc  při přípravě oslav. 

Naší škole přejeme do dalších let, aby měla i nadále mnoho spokojených a úspěšných žáků, učitelů, asistentů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, provozních a správních zaměstnanců a  zaměstnanců školní kuchyně. 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ A ZA 10 LET NA VIDĚNOU !!!!!!!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Na vysoké Pohoři moje srdce zahoří

Tohle bylo motto setkání s vlastní tvorbou poezie v cyklu Poezie a příroda v hodině literatury 9. ročníku jedné skupiny žáků ČJ. Tvořilo se. A protože turistika po rozhlednách v Česku je nyní v kurzu, proč se neposunout kousek dále, takže nyní visí tvorba našich deváťáků na další rozhledně – Šanci v Jakubčovicích u Opavy. Zveme všechny k výletu do míst, kde můžete najít hned dva zámky blízko sebe, v Raduni a v Hradci nad Moravicí. A mezi nimi rozhlednu Šanci, vystoupáte-li 65 schodů, jste na vrcholu s výhledem i poezií. Pokud tam ve větru vydrží
Pod rozhlednou se nachází relaxační lehátková zóna s výhledem na Jeseníky, také kamenné ohniště s lavičkami pro veřejné opékání. Poblíž stojí malé dětské hřiště. Prostě příjemné výletní místo. Více se o něm dovíte i z pořízených fotografií. 

A přidám bonus, do 15. srpna tam můžete do přidělané schránky umístit lístek se svým snem. Podrobnosti najdete i na jedné z fotografií pořízených na místě.  

Hezké léto všem!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Malý princ zavítal do družiny

Byli malí a těšili se. Kdo? Děti ze školní družiny. Na co? Na divadelní představení Malého prince v podání žáků PVP Dramatická výchova (6. a 7. ročník). Hrálo se ve středu 22. června od 12.45 hod. v oddělení školní družiny a skončilo pěkným potleskem, úsměvy, radostí všech zúčastněných i publika. A o tom to bylo. Potěšit sebe i jiné, tady je pár snímků z představení.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Exkurze do Flascharova dolu

Pro doplnění výuky přírodopisu, v rámci učiva o horninách a nerostech, jsme s žáky 6. B a 9. B podnikli výpravu do Flascharova břidlicového dolu v Odrách. Při stoupání do kopce nad Odrami jsme se pěkně zahřáli, naopak v dole bylo téměř o dvacet stupňů chladněji, a tak jsme rychle oblékali mikiny. Nezbytnou výbavou k návštěvě podzemí byla také zapůjčená přilba s čelovkou. V úvodu prohlídky jsme si vyslechli zajímavé povídání nejen o historii dobývání břidlice v okolí našeho města, ale také o těžkém životě horníků, nebo proč se jedna ze štol jmenuje Hortenzie. V dole jsme si pak prohlédli unikátní oderskou břidlicovou vrásu i sochy permoníků, seznámili se s živočichy žijícími ve zdejším podzemí a zažili absolutní tmu. Pro některé bylo velkým zážitkem lezení po soustavě čtyř kovových žebříků z dolního do horního patra dolu nebo snaha rozpohybovat plně naložený důlní vozík. Naši výpravu jsme završili prohlídkou geologické expozice naučné stezky „K Flascharovu dolu“ a plněním přírodovědných úkolů.

Mgr. Karolina Žáková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Namaluj mi  svět

Teplé počasí nás doslova vytáhlo z družiny ven. Družinové děti i letos 16. června kreslily barevnými křídami na asfaltový povrch našeho školního dvoru na téma :  ,, Namaluj mi svět“. Každý si zde našel svůj plácek a ztvárnil svoji představu o všem, co nás obklopuje. Fantazie dětí je nekonečná, proto všechny namalované obrázky byly krásné a měly své kouzlo. Jako vždy bylo velmi těžké určit toho nejlepšího malíře. Nikdo však neodešel s prázdnou, všichni si zasloužili odměnu. Zvláštní odměnu si odnesly děti,  které  byly  vyhodnoceny. Všem vítězům gratulujeme.

1. třída:       Martinec B.              Sadilová E.                 Žilová B.

2. třída:       Chlevišťan A.            Subhia L.                    Moholivets I.

3. třída:        Pelc S.                       Havrlantová A.          Tomášková E.

4 -5.třída :    Orság S.                    Pelc T.                         Salach J.

Tato akce byla spolufinancována grantem města Odry.

Za vychovatelé
Pazderková Hana

Nebyly nalezeny žádné obrázky

DEN DĚTÍ

Ve středu 1. června proběhla již tradiční akce DEN DĚTÍ. Všichni žáci 1. – 4. tříd se po velké přestávce sešli na školním hřišti. Po úvodním přivítání a rozdání kartiček na sběr razítek to vypuklo. Děti se rozběhly na 14 stanovišť, kde například skákaly v pytli, luštily šifru podle Morseovy abecedy, poslepu kreslily obrázek, skákaly přes švihadlo, lovily rybičky nebo pomocí stříkací pistole shazovaly pyramidu z kelímků. Děti byly opět moc šikovné a kartičky se rychle plnily. Nakupování v našem obchůdku je vždy trochu „divoké“. Díky štědrosti rodičů našich prvňáčků bylo naštěstí i letos z čeho vybírat. Touto cestou bych ještě jednou chtěla moc poděkovat rodičům dětí: Szajnová Karolína, Osadníková Laura, Pavelkovi Sofie a Simon, Bučková Ellen, Foltin Ondřej, Jakobová Evelyn, Lev Patrik, Martinec Bruno, Žilovi Bára a Kryštof, Plaček Viktor, Klimková Simona, Polonyi Laura, Vondráčková Sabina, Sadilová Ellen, Matějová Emílie, Barša Michal a Vrábel Dominik. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Na bohatou fotodokumentaci se podívejte na web naší školy.
Tato akce byla spolufinancována z grantového řízení města Odry.

Šumberová Mirka

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Exkurze do OVO centra ve Valašském Meziříčí

Ve čtvrtek 9. června zavítali žáci sedmých ročníků do OVO centra ve Valašském Meziříčí.

Po přesunu na místo na nás čekala dvojice místních pracovnic, která žákům představila jednotlivé chladicí kóje pro skladování ovoce a zeleniny. Dále bylo žákům upřesněno, čím se společnost intenzivně zabývá – nejen již zmiňovaným skladováním, ale i nákupem a prodejem sortimentu ovoce a zeleniny do obchodních a spotřebitelských sítí. Nahlédli jsme i do tamní prodejny. V té je možno každý pátek vybírat čerstvé ovoce a zeleninu, doplňkově také zeleninové saláty, sušené ovoce aj.

Po exkurzi čekal na žáky doprovodný program s úkoly a zdravým občerstvením. Děkujeme za příležitost nahlédnout do společnosti, ze které jako škola pravidelně odebíráme jak ovoce a zeleninu, tak i mléko.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

4. den v Rumunsku – Poslední den

Závěrečný program naši návštěvy Rumunska začal na magistrátu hlavního města Bukurešti. Na tomto historickém místě zástupci všech zúčastněných zemí přijali od ředitelky pro vzdělávání, kulturu a turismus hlavního města Rumunska  Bukurešti Liliana Fedorca, zástupkyně školní inspekce Cosmina Bran a hlavní koordinátorky Flori Stoica certifikáty k daným projektům.

Po tomto oficiálním aktu jsme se přemístili do školy pro sluchově postižené, kde je ředitelkou již zmíněná profesorka Flori Soica.  Po tradičním přivítání jsme se v místní tělocvičně zúčastnili kulturního vystoupení žáků na slavnostním zakončení školního roku, dnešním dnem jim totiž začínají prázdniny. Po tomto krásném a emotivním zážitku jsme obdrželi od zástupců této komunity účastnické diplomy a rozloučili jsme se. Závěrem bych chtěl říci, že Rumunsku je nádherná země plná krásných historických památek s nádhernou přírodou. Zdejší lidé mají obrovské srdce, nežijí si v takovém blahobytu jako my. Školství v této zemi je na dobré cestě dostat se na vyšší úroveň i za pomoci takových projektů, ve kterých jsme byli zapojeni i my.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

4. den v Rumunsku – Mezinárodní konference

Dnes byl z pohledu obou projektů (Q-Ed, Bullying/Cyberbullying) důležitý den, zúčastnili jsme se mezinárodní konference, která se konala na místní univerzitě ARTIFEX. Zde koordinátoři obou projektů seznámili zúčastněné práci od prvotních návrhů, realizaci tvorby testů a implementace do prostředí Moodle v projektu Q-Ed a výzkumu projektu šikany/ kyberšikany.  Mezi účastníky byli zástupci ministerstva školství, rumunské národní inspekce, místostarosta 6. městské části Bukurešti  Alexandru Gâdiuță, zástupci vysokých, středních i základních škol v Bukurešti a ředitel farmu Ivascu Mihailesti. Jedním z přednášejících byl i náš pan ředitel, jakožto koordinátor projektu Q-Ed.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

3. den v Rumunsku

Za ranního zvonění šesti klášterních zvonů jsme opouštěli své postele vstříc dalšímu náročnému dni. Čekal nás přesun na farmu Ivascu Mihailesti, kde měl pokračovat meeting k oběma projektům, tedy Q-Ed a Bullying – Cyberbullying.  Během cesty nádhernou přírodou Karpat jsme učinili dvě krátká zastavení, první bylo nad jezerem Siriu, kde se nachází vodní elektrárna a výška hráze zde činí 122 metrů, druhá zastávka byla u nádherného vodopádu řeky Casoca.

Při příjezdu na farmu Ivascu Mihailesti na nás čekalo překvapení ve formě místního dětského folklorního souboru, který nás přivítal místním chlebem a solí, předvedli nám tradiční tance a zpěv. Dále nám byla představena kompletní farma, která se zabývá chovem hospodářských zvířat a pěstování ovoce a zeleniny v BIO kvalitě. V tomto malebném prostředí tradiční rumunské vesnice jsme vedli diskusi zabývající se uvedením projektu Q-ED do ostrého provozu. Ve večerních hodinách jsme znaveni dorazili zpět do hlavního města Rumunska Bukurešti.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2. den v Rumunsku

V tento den nás v dopoledních hodinách čekal meeting zaměřený na řešení problémů, se
kterými jsme se setkali při tvorbě testů napříč spektrem jednotlivých ročníků ZŠ. Vzájemně
jsme si spolu s ostatními účastníky, tohoto mezinárodního projektu, předali zkušenosti a
našli společné řešení k finální podobě kurzu.
Následoval přesun do oblasti Transylvánie, kde nás čekala prohlídka zámku Peleș (rumunsky
Castelul Peleș), který patří mezi klenoty této země. Jedná se o novorenesanční zámeček v
rumunských Karpatech, nedaleko města Sinaia. Právě ve městečku Sinaia se nachází klášter,
který v roce 1695 založil princ Mihail Cantacuzino. Klášter je pojmenován podle biblické hory
Sinaj, na jejímž úpatí se nachází jeho vzor, Klášter svaté Kateřiny.
Po prohlídce kláštera následoval přesun mikrobusem do města Brašov (rumunsky Brașov,
maďarsky Brassó) jedná se o hlavní město stejnojmenné župy v Sedmihradsku dochovalo se
zde historické jádro s největším gotickým kostelem v Rumunsku, pocházejícím ze 14.–15.
století též zvaným Black Church.
Po náročném dni nás čekal závěrečný přesun do městečka Bușteni, kde v klášteře Caraiman
Monastery nás čekala prohlídka, večeře a zasloužený odpočinek.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sportovní maraton 2022

Dne 3. 6. 2022 jsme se rozhodli uskutečnit pro žáky devátých ročníků sportovní maraton. Tato sportovní akce je nabízena žákům posledních ročníků jako poděkování za sportovní reprezentování školy a také jako výzva si zahrát proti učitelům a rodičům. Letos jsme realizovali sportovní maraton ve spolupráci s naší partnerskou školou v Polsku. Podpořit naše žáky přijely děti z Kuzni Ratibořské, spolu s nimi dorazili také čtyři učitelé. Program maratonu se skládal z hodiny hry ve fotbalu, házené, basketbalu, florbalu a volejbalu. Po celou dobu sportovní aktivity bylo k dispozici občerstvení v podobě ovoce, müsli tyčinek a proteinových tyčinek. Tekutiny sportovci doplňovali iontovým nápojem, který byl v horký den potřeba. Zatím se nikdy nepodařilo žákům porazit dospělé. Nestalo se tak ani letos, i když počet zúčastněných dospělých osob se pohyboval kolem 10 a neporazitelnost učitelů byla od začátku velice ohrožena. Nakonec se celkové skóre ze všech sportů zastavilo na 167:213 ve prospěch učitelů a rodičů.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Školní výlet 8. A

Logisticky náročný, ale zážitkově naplněný školní výlet s 8. A jsme absolvovali ve východních Čechách v oblasti Babiččina údolí, Adršpašských skal a Královehradeckých lázní.

Naplánovat složitou souhru vlaků různých společností v kombinaci s autobusovou dopravou díky výlukám byla taková, troufám si říct, velká maturita. Pomoc ze strany dopravců byla téměř nulová s dodatkem, že si hloupá učitelka neumí předem objednat linkový autobus v daný čas. Ale dost nářků, stihli jsme všechno, co bylo naplánováno s devizou krásného počasí.

1. den po příjezdu do České Skalice jsme se vydali do školy. Myslím ale historické muzejní školy, kterou navštěvovala Božena Němcová. Po zajímavém výkladu nesměla chybět zmrzlina a pak jsme se krásnou parkovou cestou, tzv. Bažantnicí, prošlapali až k Ratibořickému zámku. Mladá studentka hotelové školy nás s obrovskou trémou provedla nazdobenými komnatami s omluvou, že to dělá poprvé a hrozně se jí třásl hlas. Od zámku jsme si to namířili na Staré Bělidlo a k Viktorčinu splavu, kde mnozí neodolali a museli se v řece Úpě smočit. Po náročných, téměř 20ti kilometrech v nohách, jsme dorazili do Velké Jesenice. Ubytovaní jsme byli v tělocvičně. Smažený sýr a bramborová kaše zaplnila naše žaludky.

2. den po snídani jsme museli pěšky. Cestou necestou, polem nepolem dorazit opět do České Skalice. Cca 5 km. Cíl dnešního putování byly skály v Adršpachu. Cesta vlakem byla opět s přestupem a hodinou čekání na další spoj na schodech kostela v předměstí Trutnova. Informace o tom, že se do skal musíte předem objednat a on-line si zakoupit vstupenku, přiznám se, úplně mi unikla. Tento systém je nový od letošního roku a říká, že co hodinu může do přírodní rezervace vstoupit jen 400 návštěvníků. I s touto situací jsme se stihli na poslední chvíli vypořádat. Výsledek stál za to. Krása střídala nádheru a malý počet turistů a klid jen celou atmosféru posílil. Bez fronty jsme se dostali na plavbu lodičkou po skalním jezírku s velmi vtipným výkladem v česko-polském jazyce. Prošli jsme všechny okruhy a Vlčí roklí jsme se přes Teplické skály vrátili k vlaku. Po cca 15 km v nohách byly boloňské špagety opět odměnou.

3. den jsme sbalili „sakypaky“ a vyrazili vstříc poslední atrakci. Narvaným autobusem z Velké Jesenice do Jaroměře jsme doslova pádili přes všechny vesnice východočeského kraje. Vlakem tentokrát do Hradce Králové. Krásným městem jsme s batohy kráčeli asi půl hodiny k městským lázním. Než nám otevřeli, zahráli jsme partičku karet a poté jsme hodinu řádili ve vodním světě. Tobogán, skokanský můstek, umělé vlnobití a velká whirpool byly posledním zážitkem. Cesta společností Regio Jet zpět byla v rámci neplánovaného tzv. „kurzu přežití“ neboť nefungovala klimatizace, okna nešla otevřít, a tak jsme celou cestu jeli jako v sauně. Přežili jsme. Vyhráli jsme.

Děkuji moc mému pedagogickému doprovodu Tomáši Hluchníkovi, který mi byl velkou pomocí, byť jsme měli pouze 14 žáků.

třídní Lenka Rudolfová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Workshopy na téma 3D tisk

V průběhu března, dubna a května tohoto roku proběhly na naší škole tři workshopy pro děti z okolních základních škol. Dne 15. března navštívili naši školu žáci ze ZŠ a MŠ Mankovice, 7. dubna poté žáci ze ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou a posledními návštěvníky byli 20. května žáci ze ZŠ a MŠ Vražné.

Program všech tří workshopů byl takřka totožný a skládal se ze tří částí. Workshop byl vždy zahájen seznámením s technologií 3D tisku včetně potřebných aplikací a rovněž praktickou ukázkou samotného tisku. Následovala část věnovaná webové aplikaci pro 3D modelování Tinkercad, ve které si žáci vyzkoušeli práci s prostředím aplikace a začali se v něm orientovat. V rámci poslední části workshopu si pak každý z účastníků v prostředí Tinkercadu vytvořil svůj vlastní 3D model klíčenky. Vytvořené modely hodnotíme jako zdařilé. Výtvory žáků byly poté u nás ve škole vytištěny a následně doručeny jejich autorům do školy.

Věříme, že si mladí účastníci workshop užili, a těšíme se na případné další setkání na půdě naší školy.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Za ZŠ Odry na Komenského ulici,
Mgr. Tomáš Kubíček

ZŠ a MŠ Mankovice

Nebyly nalezeny žádné obrázky

ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou

Nebyly nalezeny žádné obrázky

ZŠ a MŠ Vražné

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Erasmus +. -návštěva Rumunska

Pondělí 6.6.2022 – 1. den v Rumunsku

V ranních hodinách našeho prvního dne v Rumunsku jsme se my zástupci České republiky, Slovenska, Finska, Makedonie, Portugalska a hostitelské země Rumunska setkali na radnici
6. městské části Bukurešti. Zde nás také v konferenčním sále přivítal místostarosta Alexandru Gâdiuță, kterého seznámila vedoucí dvou mezinárodních projektů Flori Stoica s projektem
 Q-ED a Bullying and Cyberbullying. Následně nás Leca Luliana seznámila s projektem n-ZEBI jehož je manažerkou. Tento projekt se zabývá integrací obnovitelných zdrojů do infrastruktury měst. Po této návštěvě radnice jsme se společně přesunuli k paláci parlamentu.

Palác Parlamentu (rumunsky Palatul Parlamentului, nazývaný též Ceaușescovým palácem, Domem národů /rumunsky Casa Poporului/ nebo Palácem lidu) v Bukurešti je pravděpodobně druhá největší administrativní stavba na světě (po americkém Pentagonu).

Na výstavbu tohoto paláce bylo celkem použito okolo milionu tun mramoru, 3500 tun křišťálového skla na 480 lustrech a 1400 stropních světlech a mnoha zrcadlech, dalších 900 lustrů je skleněných. Dále je nutno se zmínit o 700 tunách bronzu, bezmála milionu krychlových metrů dřeva a čtvrt milionu čtverečních metrů koberců, následuje 5500 tun betonu, 7000 tun oceli, 20 000 tun písku, 1000 tun čediče, 200 000 krychlových metrů skla a 3500 čtverečních metrů kůží. Některé haly jsou vysoké až dvacet metrů. Dále zde najdeme například dvoutunový závěs, který musel být utkán až na místě, některé závěsy jsou protkané zlatem a stříbrem. Téměř všechny tyto prvky jsou rumunského původu.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Parlamentu)

Po návštěvě tohoto impozantního paláce pro nás byla připravena návštěva mateřské školy Grădiniţa Nr. 160, která je v současné době nejmodernější mateřskou školou v Bukurešti. Zde si pro nás děti se svými vychovateli připravili jak taneční tak i pěvecké vystoupení, tradiční rumunské kultury, v tradičních rumunských krojích. Tímto aktem, byl oficiální program dnešního dne zakončen.

PŘÍMĚSTKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2.tříd

První červnový týden jsme pro děti 2. tříd naplánovali dny bez klasického vyučování, za to plné různorodých aktivit a výletů.

Pondělí jsme zahájili poslechem koncertu s hudební pohádkou v místní ZUŠ. Poté jsme vyrazili na turistickou vycházku, během které žáci ve skupinkách luštili „Pirátskou šifru“ a sbírali body za správné řešení kvízových otázek.

V úterý jsme vyjeli autobusem na celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. V areálu kempu byly pro děti připravené hry, soutěže, cesta pohádkovým lesem a sportování na trampolínách. Po obědě jsme se přesunuli do areálu Valašského muzea v přírodě, kde jsme ve starých chalupách poznávali život našich předků a naši druháci zasedli i do lavic školy z 19. století.

Středa začala besedou o historii hlavolamů s p. Ledererem, v jejímž průběhu si žáci mohli hlavolamy osahat a pokusit se je vyluštit. Pak se děti na školním hřišti zapojily do různých soutěží a her v rámci Dne dětí.

Čtvrtek byl opět výletním dnem. Vlakem jsme se dopravili do Hranic na Moravě a odtud jsme pěšky došli až na Hranickou propast, která je nejhlubší propastí na celém světě. Po lesní pěšině jsme pak sešli do Teplic nad Bečvou a ochladili se při prohlídce Zbrašovských aragonitových jeskyní. Děti se pak zahřály minigolfem v místním areálu. Po návratu vlakem do Oder jsme vyluštili další šifru s kvízem, zasportovali si na hřišti a opekli špekáčky a Marsch Mallows. Příjemně unaveni jsme brzy usnuli ve svých spacácích.

Páteční ráno jsme zahájili společnou snídaní a vyhodnocením celotýdenní soutěže. Vzali jsme si batůžky se svačinou a vyrazili pěší túrou na prohlídku Flascharova břidlicového dolu. Bonusem navíc byla přítomnost České televize, která s námi natočila krátkou reportáž pro Události z regionu na ČT sever.

Snažili jsme se, aby celý týden byl programově pestrý, pro děti zajímavý a pro rodiče co nejméně finančně náročný (řadu aktivit jsme hradili z projektů Šablony III a MAP). Snad se nám to podařilo.

Petra Pobočková a Václava Honyšová, tř. učitelky

(další fotodokumentace na webech tříd 2.A, 2.B)

CESTA ZA „MALOU LOUŽI“

CESTA ZA „MALOU LOUŽI“ ANEB ODERŠTÍ KOMENĎÁCI DOBYLI ANGLII (LONDÝN 22. – 27. 5.)

Po dvouleté koronavirové pauze se nám opět naskytla možnost cestovat, a tak se skupina 37 žáků vydala na zájezd do Londýna a jižní Anglie.

Vyrazili jsme v neděli ráno za slunečného počasí v doprovodu paní zástupkyně Reptové, paní učitelky Hanzelkové a pana asistenta Lukáše. Cesta ubíhala poměrně rychle, provoz byl celkem plynulý, a tak než jsme se nadáli, překročili jsme hranice a ocitli se v Německu. Tam byla první delší zastávka, kterou jsme věnovali večerní očistě a pak už nás čekal noční přejezd Německem přes Belgii do francouzského Calais. V tu chvíli nás čekala pouze asi 40minutová cesta Eurotunelem a v časných ranních hodinách jsme přijeli do Folkestonu. Po nezbytných formalitách jsme mohli pokračovat směrem na Greenwich a Londýn.

V Greenwichi jsme si prošli královský park, prohlédli jsme si observatoř a vyfotili se u nultého poledníku.

Další zastávkou byl Londýn. Cesta metrem, přes Milenium Bridge směrem k St. James´s parku na obhlídku Buckinghamského paláce. Bohužel jen zdálky – chystají se velké „královniny“ oslavy, takže přístup ke královskému sídlu byl uzavřen. Společnost nám dělaly pouze veverky přítomné všude kolem nás. Pak cesta do Hyde parku a piknik a kolem koncertního sálu Royal Albert Hall směrem k Natural Science Museum, foto na Leicester Square s Mr. Beanem a pak už jen setkání s našimi hostitelskými rodinami.

Druhý den nás přivítal přístav Portsmouth. Prohlédli jsme si vyhlídkovou věž Spinaker Tower a pak už nás čekala jenom plavba lodí a prohlídka lodi Victory admirála Nelsona. Ochutnali jsme typickou britskou pochoutku fish´n´chips a pak zase hurá zpět do Greenwiche k rodinám.

Třetí den nás čekal větrný a chladný Brighton, krmení racků, prohlídka památníku Royal Pavilon, nákupy a opět větrná loterie u pískovcových útesů Seven Sisters. Sbírali oblázky, udělali pár fotek a vydali se zpět k našemu přechodnému obydlí. Pak už nás čekalo jenom balení a před námi byla poslední noc.

Ráno jsme nasedli do autobusu a pokračovali v prohlídce Londýna. Lanovka Emirates přes Temži, plavba lodí po řece, odpočinek v Tate Galery a procházka po nábřeží kolem Toweru.

V podvečer po celodenním putování Londýnem jsme se díky pánům řidičům posílili párkem před cestou a pak už hurá domů. V pátek v odpoledních hodinách si nás převzali naši rodiče a my jsme se unaveni, ale plni dojmů vydali do svých domovů.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Konečně se třeťáci dočkali, po dvou letech omezení to letos vyšlo! V pondělí 23. května 2022 odjeli do překrásné přírody Beskyd, přesněji Velkých Karlovic. Ubytovali se v PENZIONU GAUDEAMUS se svými spolužáky. Každý den byl pro ně připraven zajímavý program. Dopoledne hodinu věnovali výuce matematiky nebo českého jazyka. Prvouku měla připravenou naše paní asistentka Ivetka, která se také věnuje studiu lesnictví. Zavítali na Elingerovu kardio stezku  v blízkém lese, navštívili Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích, kde se dozvěděli zajímavé informace o místních obyvatelích, žijících v minulosti. Největší zájem děti projevily o návštěvu Dětského a Vodního světa. Zde dováděly, užívaly si a odvážlivci zkusili jet na tobogánu. Na závěr pobytu nesměla chybět noční stezka odvahy s baterkami. To bylo strachu! Ale nakonec všichni vše zvládli. Sešla se zde správná parta třeťáků, která si zaslouží pochvalu, získali medaile za vítězství a trička s nápisem ŠKOLA V PŘÍRODĚ- VELKÉ KARLOVICE -2022. Doufáme, že si v budoucnu vzpomenou, kde byli na konci třetí třídy.

Třídní učitelky:
L. Šmatelková a M. Dorotíková

Další fotodokumentace na třídních webech 3.A a 3.B

Na Spálovském mlýně žijí čerti líně

To bylo téma naší pověsti v hodině českého jazyka ve skupině žáků devátého ročníku. Pověst žáci spolu vytvořili, a pak do Spálova jsme i vyrazili. Tam autobusem, zpátky pěšky. Bylo to v úterý 24. května. Kroky nás vedly na Balerův mlýn, jediný dochovaný z původních sedmi mlýnů v okolí Spálova. Tady jsme pověst na okénko zavěsili. Je to nejmenší větrný mlýn holandského typu v Čechách, pochází z roku 1929 a postavil jej František Baler, syn mlynáře z vedlejší Luboměře. Další kroky vedly procházkou do rekreační přírodní lokality Spálovský mlýn, přesněji do poutního místa Mariastein, do místa plného pověstí, například té o švédském vojákovi za časů třicetileté války, kterému válečná zranění vyléčila zázračná voda vytékající ze skály, a to na přímluvu Panny Marie. Ta se mu ve skále zjevila. Vodou jsme se občerstvili, potom cestou kolem skály se zpět do Oder vypravili. Bylo to vlastně „putování s pověstí za pověstí“😊

Na Spálovském mlýně žijí čerti líně

      Ve spálovském údolí stával velký mlýn. Každý, kdo do Spálova šel, kolem něho musel jít. Avšak nebyl to tak obyčejný mlýn, jak se zdál. Mlýn patřil starému sedlákovi, který byl lakomý a každý to o něm věděl. Kdykoli k němu někdo přivandroval, byl sprostě nadávkami odměněn a od stavení odehnán. Za práci na poli s obilím tuze málo platil. Handrkoval se a přel se s nimi o každý groš, aby ze všeho nejvíce on vytěžil. A tak to trvalo celá léta.

      Jednoho dne přišel vandrovník, který byl neobyčejně oblečen. Na hlavě měl buřinku, v ruce držel hůlku skrytou černým hábitem a při chůzi jeho levá noha divně klapala. Zvuk tohoto klapotu se nesl cestou z dálky. Mlynář tak včas vyšel ven, a ještě než pocestný něco chtěl, už ho začal od mlýna vyhánět. Vandrovník měl ale prosbu. Žádal mlynáře o vodu a kousek chleba. To mlynáře ještě více popudilo a odpověděl se slovy, že v řece je vody dost a o kus dál je i hospoda. Muž se však nevzdával, neodcházel a mlynáři vzdoroval. Mlynář na něj poslal černého psa, kterého měl vždy při sobě a s nímž naháněl strach všem, kdo pro mlynáře pracovali na poli.

      Muž v hábitu se dal na útěk a prchal nevědomky směrem k řece. Jeho pajdavá chůze nemohla stačit a pes ho brzy dohnal. Vandrák uviděl řeku, zděsil se a zůstal stát na dvou vachrlatých kamenech. Najednou se natočil, své oči směrem ke mlynáři přimhouřil, svlékl hábit, odhodil buřinku a hůlkou třikrát klepl o kámen, na němž vachrlatě postával a zvolal: „Proklínám tě i celý tvůj mlýn. Ani po smrti nebudeš mít klid. Staneš se čertem a každý rok ti sem přijde jeden další ze smrtelných hříšníků v čerta proměněný, abyste tady spolu zůstávali.“ Jakmile to dořekl, muž s hůlkou zmizel. Mlynář se proměnil v čerta a se svým psem straší kolemjdoucí dodnes.

    Jelikož mlynář nikdy nijak nepracoval, v mlýně pouze líně postával.  Protože se o čertech ví, že jsou líní pracovat, žijí tam líně ve špíně a hlíně.

Pozdravy z Anglie

Naší drazí doma, posíláme mnoho pozdravů z jižní Anglie. Jsme všichni v pořádku a nasáváme britský styl života. Procvičujeme v praxi angličtinu a poznáváme krásná místa. V pondělí jsme prošli Londýnem 12 km, včera jsme byli v přístavu Portsmouth se starými loděmi a novou moderní věží jak v Emirátech a dnes nás čekají nákupy v Brightonu a bílé útesy Seven Sisters. Překonání hranic z Francie na Britské ostrovy přes Eurotunel proběhlo hladce bez zbytečných kontrol. Tak snad nám vyjde hladce i zpáteční cesta. Zdraví Saša, Jana, Marek a 37 mladých cestovatelů. ❤

Škola hrou – lesní pedagogika

Pro zpestření výuky přírodopisu v šesté třídě jsme si objednali pracovníky z Lesů ČR, s. p., kteří nám v areálu nad Skalními sklepy připravili praktickou výuku v přírodě. Naučné a současně zábavné dopoledne jsme v lese strávili pod vedením pěti lesních pedagogů. Ti nám přichystali program plný her a soutěží s praktickým poznáváním lesního prostředí. Žáci si mohli například vyzkoušet práci s nástroji pro dřevorubce, změřit výšku stromu pomocí speciálního přístroje, spočítat stáří stromu z letokruhů nebo se seznámit s různými typy paroží a kožešin lesní zvěře. Nechyběla ani praktická poznávačka lesních stromů a zvířat. Také jsme se dozvěděli, proč nám usychají smrkové lesy a viníka, lýkožrouta smrkového neboli kůrovce si mohli prohlédnout zblízka. Jako třešničku na dortu pro nás lesníci připravili táborák s opékáním, který za krásného téměř letního počasí zkrátka neměl chybu. Do školy jsme se vraceli příjemně unavení, plní nových zážitků i poznatků.

Za velmi pěkně připravený program jmenovitě děkujeme panu Kopeckému z Lesní správy Vítkov.

Karolina Žáková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Exkurze v kamenolomu

V rámci projektu „Pojďme na inkluzi společně“ (Krásy povolání) jsme ve středu 11. 5. vyrazili s vybranými žáky 9. tříd do kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. Zde jsme měli domluvenou exkurzi s vedoucím lomu panem Ing. Hrbáčkem. Exkurze zahrnovala nejprve přednášku v prostorách správní budovy, kdy nás pan vedoucí seznámil se základními údaji o lomu a zdejších pracovních podmínkách, vysvětlil nám pravidla dobývání nerostů v ČR a promítl krátký ilustrační film. Také jsme si mohli prohlédnout ukázku produkovaných výrobků – štěrk různých frakcí, kterých se zde vyrábí na třicet typů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. V místním lomu, který je největším tohoto typu ve střední Evropě, se těží velmi kvalitní moravská droba využívaná zejména ve stavebnictví, ročně se zde vyprodukují až dva miliony tun kamene. Jedinečný je lom také v tom, že využívá tzv. mokrou technologii, kamenivo je praním ve vodě zbaveno nežádoucích nečistot. V jakubčovickém lomu se začalo těžit ke konci 19. století a zdejší zásoby droby by prý měly vystačit ještě na dalších padesát let.

Druhá část exkurze zahrnovala komentovanou prohlídku vlastního lomu. Tu jsme absolvovali v tranzitu, neboť pohyb po lomu pěšky je kvůli bezpečnosti zakázán. Dle předpisů jsme byli vybaveni bezpečnostními prvky – výstražnou vestou i přilbou. Náš řidič a průvodce pan Wagner, který v lomu pracuje, nám poskytl vyčerpávající komentář a ochotně odpovídal na zvídavé dotazy. Zpoza oken dodávky jsme pak mohli pozorovat jednotlivá stanoviště speciálních zařízení na drcení, dopravu, třídění a praní kameniva, těžké dopravní stroje a vozidla, obří vrtačku k navrtávání děr pro uložení výbušnin na odstřel horniny nebo geologicky zajímavá defilé jednotlivých vrstev hornin. Těžená droba je místy proložena i nežádoucími vrstvami břidlice nebo spraše, a proto se musí v lomu pečlivě vybírat, která místa jsou pro těžbu vhodná. Ojedinělým zážitkem bylo také vidět lom v celé své kráse a monumentálnosti z posledního etážového patra. Tady jsme mohli z auta vystoupit, zblízka si prohlédnout obrovský odstavený „drapák“ k nakládání kameniva a pořídit pár fotografií.

Protože bychom se do tranzitu všichni najednou nevešli, museli se žáci rozdělit na menší skupinky, které se postupně v prohlídce prostřídaly. Počasí nám přálo, a tak jsme volný čas vyplnili pohybem na místním fotbalovém i workoutovém hřišti, z čehož měla radost zejména chlapecká část naší výpravy.

Panu Ing. Hrbáčkovi i panu Wagnerovi děkujeme za vstřícný přístup a možnost podívat se na tak neobvyklé pracoviště.

Karolina Žáková

DŮLEŽITÁ INFORMACE, LONDÝN

Vážení rodiče, jelikož se nám množí dotazy ohledně PCR testů před cestou do Londýna, máme pro Vás snad užitečné informace.
Jako škola budeme požadovat potvrzení o prodělání nemoci nebo absolvování očkování nebo absolvování testu při vstupu do autobusu. Je možné i to, že když se rozhodnete pro PCR test  až v sobotu, tak Vám výsledek přijde na mobil až v neděli, že nám ho dáte během cesty autobusem, abychom ale všichni měli připraven QR kód pro francouzské celníky, budou-li ho vyžadovat. Je zde ale riziko, že Vaše dítě by mohlo být třeba pozitivní, ale ono už bude sedět s námi v autobuse někde v Německu…….
Možnosti PCR testů: Laboratoř CGB Ostrava- viz link níže. Otevřeno mají v pátek do 15.00 a v sobotu 8.00-11.00. Doporučujeme se na internetu objednat k testování. Bohužel  pojišťovny již tento úkon neproplácejí a testování stojí 800,-Kč.
https://pathology.cz/rezervovat-pcr-test/

Erasmus+: Portugalsko

Tento článek je posledním ze série článků, věnovaných kempu v Portugalsku. Kemp, který proběhl v rámci projektu “Be Cyberwise”, byl zaměřen na prevenci šikany a kyberšikany.

Více informací o kempu a rovněž informace o průběhu prvních dvou dní naleznete v prvním článku ZDE.

Informace o průběhu třetího až šestého dne kempu naleznete v druhém článku ZDE.

Den 7

Ve středu 4. května 2022 proběhla návštěva a prohlídka historického města Porto, ležícího na pobřeží Atlantického oceánu. Porto je druhé největší město Portugalska s dlouhou a zajímavou historií, ale je i významným průmyslovým a obchodním centrem státu. Jeho historické centrum je zapsáno v seznamu UNESCO. Město bylo vyformováno řekou Douro, která protéká hlubokým údolím, a dává městu typický charakter. Vychutnali jsme si plavbu lodí po řece a poté i nádherné výhledy z mostu nad řekou.Procházka po úzkých uličkách nám odhalila mnoho pěkných zákoutí i příležitostí na drobné nákupy.

Den 8

Čtvrtek 5. května 2022 byl posledním dnem, kdy účastníci kempu pracovali na výstupech projektu, tedy nacvičovali a poté zaznamenávali poslední scénku a taneční choreografie, týkající se šikany a kyberšikany. Žáci také vymysleli a natočili krátké rozhovory, týkající se hodnocení kempu. V odpoledních hodinách se účastníci vydali na procházku do města, v rámci které navštívili místní obchodní centrum. Zde měli další možnost nakoupit domů dárky pro své blízké. Večer také došlo na vyplňování studentských deníků.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den 9

Pátek 6. května 2022 byl pro účastníky kempu naplněný náročným, ale zajímavým programem. Dopoledne jsme strávili poznáváním městečka Viana do Castelo, ve kterém jsme byli ubytovaní. Pozemní lanovkou jsme se vyvezli nad město a věž zde stojícího chrámu nám poskytla nádherné výhledy do širokého okolí. Krátce jsme se zastavili v muzeu tradičních oděvů, ve kterém jsme měli možnost poznat místní zvyky a tradice. Odpoledne nás už čekalo blízké město Braga s pozoruhodným poutním místem Bom Jesus do Monte. V třetím největším městě Portugalska bylo co objevovat, a strávili jsme zde několik pěkných oddychových chvilek. Večer se v hotelovém komplexu odehrál závěrečný slavnostní ceremoniál s předáváním certifikátů absolventům kempu a malých vzpomínkových dárků pro všechny účastníky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den 10

Poslední den kempu, tedy sobota 7. května 2022, byl ve znamení odpočinku, který všichni účastníci kempu po náročném a bohatém programu uvítali. Účelem bylo nabrat síly na cestu domů. Dopoledne jsme se vydali na procházku do města. Navštívili jsme místní obchodní centrum, a také centrum města, kde shodou okolností zrovna probíhal koncert, taneční vystoupení a ochutnávka místních specialit. Na oběd měli žáci tentokrát možnost vybrat si libovolné z nabízených jídel v místní pizzerii na pobřeží řeky Limia, protékající městem Viana do Castelo. Žáci tuto možnost volby uvítali, přestože jsme díky organizaci našich portugalských hostitelů hladem rozhodně netrpěli. Odpoledne následoval volný program. Žáci tohoto času využili například k různým formám vzájemné socializace, či k pohybovým aktivitám nejen v bazénu, který je součástí zahrady hotelu.

Cesta domů

V neděli 8. května 2022 jsme se v časných ranních hodinách vydali na cestu domů. Nejprve jsme cestovali autobusem do města Porto, kde jsme nastoupili do letadla do Vídně. Po zhruba tříhodinovém letu jsme ve Vídni nasedli do autobusu, který nás dovezl do Brna, kde nás ochotní rodiče žáků, kterým tímto ještě jednou děkujeme, vyzvedli osobními automobily a bezpečně dopravili Oder. Večer jsme tak všichni v pořádku dorazili domů, s kufry plnými dárků pro své blízké a se vzpomínkami na nádherné chvíle v Portugalsku, které nám už nikdo nevezme.

PO STOPÁCH HISTORIE

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu PO STOPÁCH HISTORIE, pořádaným KKC MSK. Cílem projektu je si soutěžní formou připomenout některé významné události novodobé historie, časově ohraničené roky 1938 – 1945.

Projekt je koncipován do dvou základních oblastí – teoretické a praktické. V teoretické oblasti budou účastníci projektu zkoumat události kolem obsazení ČSR hitlerovskými vojsky, počátku 2. světové války, válečné operace v západní a východní Evropě, jakož i v Tichomoří a severní Africe. Značná pozornost bude věnována osvobození ČSR a domácímu odboji.

V praktické části účastníci projektu zdokumentují památná místa osvobozovacích operací ve své obci (městě), zúčastní se branného závodu a simulovaného přechodu moravsko-slovenské hranice odbojářů, jdoucích na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

Dne 9. 5. se čtrnáct žáků vyššího stupně zúčastnilo branného závodu v oblasti Palkovické hůrky. Závod byl složen z pěti disciplín: Střelba ze vzduchovky, střelba z luku, hod granátem na cíl, určování azimutu podle buzoly a otázky ze zdravovědy.

Úspěchy:

Kategorie starší žáci:
Jonáš Vahalík – 2.místo

Kategorie mladší žákyně:
Viktorie Fojtíková – 2. místo
Štěpánka Botková – 1. místo

Archimediáda 2021/22

Filip Ryšica a Tereza Medunová ze 7.A postoupili do okresního kola fyzikální olympiády. Poctivě se na okresní kolo připravovali a jejich snaha přinesla plody. Tereza Medunová bodovala jako úspěšný řešitel a získala druhé místo.
Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a Tereze blahopřejeme k vynikajícímu výsledku.

Mgr. Jana Gřešková

 Výstava ke Dni matek

Od našich žáků víme, že jejich maminky ovládají různé výtvarné techniky, pečou a krásně zdobí perníčky, vyrábí šperky, dekorace v podobě věnců, květinových vazeb a mnohé další činnosti, které jim a jejím blízkým přináší radost. Proto se přímo nabízela možnost maminkám našich dětí uskutečnit v prostorách naší školy malou výstavu. Sešlo se od 20 maminek několik ,,vzorků“  jejich umění.
Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které přijaly mou výzvu a se svými pracemi šly na veřejnost, v našem případě tu školní. Velká poklona Vám všem, které si dokážete i v tak hektické době  utrhnout chviličku pro sebe a potěšit svými výrobky nejen sebe , ale bezesporu své okolí. Věřte tomu, že Vaše děti byly na Vás pyšné a o to ve výsledku šlo především. A protože víme, že mnozí tatínkové nezůstávají ve svém umění vůči maminkám pozadu, chystáme na podzim 2022 výstavu ,,Umění našich tatínků“.

Tř. u č. 5. A, K. Lebánková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dárek ke Dni matek

Den matek se v Československu slavil už za první republiky, poprvé v roce 1923 jako svátek ho propagovala Alice Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta.
Druhý slunečný květnový den vyzýval k dovádění na dětském hřišti, byli jsme ale pozváni paní Múckovou P. do SVČ ke tvoření dárečku pro maminky ke Dni matek.
Vyráběli jsme dózičku s ubrouskovou technikou. Při tvoření jsme si vyprávěli o tom, jaká je moje maminka, co pro mě znamená, jak jí máme rádi. Také se děti rozvyprávěly, jak s maminkou tráví volný čas doma i na výletech, jak si navzájem pomáhají.
Z reakce dětí jsme vypozorovali, že jsou na své výrobky hrdí, a že každé mamince udělá radost dárek od srdce.
Chtěla bych moc poděkovat paní Múckové a Janouškové za spolupráci, pozvání a milou atmosféru.

Za vychovatelky: Pazderková Hana

Erasmus+: Portugalsko

Přinášíme vám aktuální informace o průběhu kempu v Portugalsku. Kemp, pořádaný v rámci projektu “Be Cyberwise”, je zaměřený na prevenci šikany a kyberšikany. Více informací o kempu a rovněž o průběhu prvních dvou dní naleznete v dříve publikovaném článku ZDE.

Den 3

Celá sobota 30. 4. 2022 byla věnovaná projektovým aktivitám, odehrávajícím se v prostorách našeho hotelu ve městě Viana do Castelo. Všech šest týmů usilovně pracovalo na nácviku krátkých dramatických vystoupení na téma sociálního, fyzického a psychického násilí, páchaného na dětech, šikanování a kyberšikanování. Scénáře připravili členové týmů ve spolupráci s pedagogy z rumunské školy a pod jejich vedením nacvičili jednotlivé scénky. Výsledkem společného úsilí byly krátké videonahrávky, znázorňující nejen různé formy šikanování a kyberšikanování, ale zejména způsoby jejich řešení. Všechny své zážitky žáci poté večer zpracovali ve studentských denících.

Den 4

V neděli 1. 5. jsme hned po snídani znovu vyrazili do města Barcelos, tentokrát navštívit Festa das Cruzes (Festival Křížů). V rámci festivalu jsme, mimo jiné, měli možnost navštívit některé z historických památek, prohlédnout si květinové koberce a také si s místními tanečníky vyzkoušet tradiční portugalské tance. Následoval oběd v nedaleké restauraci, po kterém jsme se vrátili zpět na zmíněný festival, abychom si užili další části kulturního programu a nasáli tak ještě více jeho atmosféru. Viděli jsme květinové vozy, různá taneční i hudební vystoupení, nakoupili suvenýry a dárky domů a žáci si také vyzkoušeli řadu různých pouťových atrakcí. Večer jsme se plni dojmů vrátili zpět na hotel.

Den 5

Den plný aktivit a zážitků čekal děti v pondělí 2. 5. 2022. Dopoledne se nenáročnou procházkou po starém městě dostali až do přístavu, ve kterém je zakotvená obchodní a námořní loď, sloužící jako muzeum. Při prohlídce lodi jsme měli možnost nahlédnout do těžkého a nebezpečného způsobu života námořníků a rybářů v nedávné minulosti. Po poledni se už v areálu hotelu naplno pracovalo. Týmy účastníků dolaďovali poslední detaily na svých dramatických vystoupeních, které se nahrávaly a připravovaly na publikování, a usilovně se trénovalo i několik tančeních choreografií. Později všechny účastníky kempu přivítal a pozdravil zástupce starosty města Viana do Castelo pro vzdělávání na radnici města. Večer na děti čekal opět přesun do městečka Barcelos, ve kterém v poslední den Festa das Cruzes (Festivalu Křížů) už tisíce návštěvníků a diváků nedočkavě čekaly na jeho ukončení v podobě nádherného půlnočního ohňostroje.

Den 6

Úterý 3. 5. 2022 začalo dopoledním nácvikem a natáčením tanečních choreografií, zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany. Tyto choreografie se poté natáčely jak v prostorách zahrady hotelu, tak v blízkém parku, aby z nich po dalším zpracování mohly vzniknout videa, která jsou jedním z výstupů celého projektu. Po obědě jsme se vydali do městečka Ofir na pobřeží Atlantského oceánu, kde měli zájemci z řad žáků možnost zúčastnit se kurzu surfování. Většina žáků možnosti využila. Oblékli jsme si neopreny a po krátkém školení jsme se se surfy vydali vstříc vlnám. Poté jsme na pobřeží znovu natočili nacvičené taneční choreografie a vrátili jsme se na náš hotel. Den jsme ukončili malou mezinárodní party, v rámci které nejprve žáci jednotlivých národností zazpívali ostatním žákům skladby v jejich rodném jazyce. Poté už zpívali žáci různých národností společně.

Tělesná výchova pro děti ze školky ve škole

Dne 20. 4. jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy hodinu tělesné výchovy. Dorazily děti z jednoho oddělení mateřské školy na Pohořské ulici. Do tělesné výchovy se jich zapojilo zhruba 20. Na úvod byly po představení vyučujícího seznámeny s obsahem hodiny. Hodina byla založena na cvičení s hudbou. Při rozcvičení musely všechny děti poslouchat, co se v písničkách zpívá, a učily se vše napodobovat. Další část byla zaměřená na orientaci v prostoru. Při hudbě se všichni pohybovali, jakmile hudba přestala hrát, ihned museli všichni vytvořit skupinky ve vybraných obručích. Později byla tahle část lehce modifikována v tom, že byly rozmístěny červené a modré obruče, do kterých se snažily děti diferencovat dle pohlaví. Chlapci měli vyhrazené modré obruče a děvčata červené. V dalším případě byla aktivita zaměřena na poznávání číslic. Závěr hodiny byl věnován zpevňování těla, sílení horních a dolních končetin a břišních svalů. Samotný závěr patřil protažení, zklidnění a krátkému zhodnocení. Po tělesné výchově čekalo na všechny malé občerstvení v podobě ovoce, buchet a doplnění tekutin. Jsme velice rádi, že nejmenší děti přijaly naši pozvánku na tělesnou výchovu a mohly ji absolvovat. Věříme, že úzká spolupráce bude i nadále pokračovat.

ČARODĚJNICKÝ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 29. 4. si děti ve školní družině užily soutěžní „čarodějnické“ odpoledne. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme si mohli soutěžení užít na školním hřišti.

Na děti čekalo šest stanovišť, mezi kterými nesměla chybět jízda na koštěti, zkouška zručnosti při oblékání polštáře, trefa na cíl a další. Kromě radosti ze hry si vítězové na jednotlivých stanovištích odnesli malou sladkost a sladkou odměnu získaly také děti, které přišly v čarodějnickém kostýmu.

Akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD

ČARODĚJNICKÝ DEN

V pátek 29. dubna prožily děti z 1., 2. a 3. tříd netradiční školní den. Malé čarodějnice a čarodějové se učili nejenom ve svých třídách, ale přicházeli i k jiným p. učitelkám, které pro ně připravily různorodé činnosti. Malovali, zpívali a tančili, zahráli si bingo, anglickou tichou poštu, počítali, programovali robotické včelky BEE BOT a zasportovali si na hřišti.

Miniházená je zase zpátky

Dva roky jsme čekali, než  bude možno obnovit zápasy v miniházené. A dočkali jsme se. V úterý 26. dubna jsme byli opět pozvaní na turnaj do Nového Jičína, do haly ABC. Nebyl to klasický turnaj, nehrálo se na počet branek, jako obvykle. Sešly se zde čtyři  školy, abychom se setkali, zahráli si, zjistili, jak se komu daří. Naše děti mě velmi potěšily. Hrály jako o život.
Protože zápasy byly rozehrávací a setkávací, nehrálo se na vítězství. Samotným vítězstvím již byl sám fakt, že jsme se vůbec mohli potkat a zahráli si. Abychom přesto zjistili, kdo se kam posunul, evidovala jsem si počet platných gólů u každého dítěte.

Družstvo 4. tříd: Matěj Trval, Bihari Alex, Bihari Patrik, Velocha, Procházka Jakub, Horňák Josef, Leopoldová, Gajdičiarová, Medunová Zuzana, Šímová Zuzana, Plávodská Štěpánka

Družstvo 5. tříd: Andělová, Botková, Malá, Martin Žůrek, Górný, Ševčík, Šamko, Polcík, Šíma, Vahalík.

A protože jsem dětem slíbila, že zveřejním statistiku, zde je.

4. třída:

V bráně excelovali Josef Horňák – 4.B a Velocha ze 4.A – nevím, kolik přesně vychytali míčů, ale vychytali jich hodně.

Počet nastřílených gólů:

Josef Horňák – 8 gólů
Bihari Alex   –  4 góly
Bihari Patrik  – 4 góly
Trval Matěj   –  6 gólů
Procházka J. – 1 gól
Šímová Zuzana – 1 gól

5. třída:

V bráně exceloval: Patrik Šíma

Počet nastřílených gólů:

Górný  Samuel:   –  24 gólů
Ševčík Ondřej      –    4 góly
Žůrek Martin       –     3 góly
Šamko Dominik  –     3 góly
Malá Andrea        –     5 gólů
Botková Jana       –     2 góly

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Poděkování – zápis do I. tříd

Vážení zákonní zástupci, dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali, že jste si vybrali právě naši základní školu. Doufáme a pevně věříme, že svého rozhodnutí nebudete po dobu povinné školní docházky vašeho dítěte litovat. Budeme se snažit Vás nezklamat a vytvářet v naší škole bezpečné, příjemné, podnětné a motivující prostředí pro všechny děti.

Vedení školy

Branně-ekologická vycházka

Den země letos připadnul na pátek 22. dubna. Již několik let připravujeme pro děti 1. a 2. tříd naší školy branně-ekologickou vycházku. Daný den probíhá výuka venku – jde především o environmentální výchovu a tělocvik – vycházka a pobyt venku. Pro každou třídu připravíme pracovní list, který děti společně vypracují. Letos své znalosti lépe zhodnotila třída 1.A a 2.B . Sladkou odměnu si zasloužili samozřejmě všichni účastníci.
Tento projekt je sponzorován z grantového řízení města Odry.

Šumberová Mirka

ZDRAVÁ SVAČINKA

Různá témata probíráme s dětmi v družině. Jedním z nich je také jídlo – jak s ním neplýtvat, jak vyvážit zdravé a sladké v jejich jídelníčku. Tak vznikla výzva pro naše druháčky – zdravá svačinka. Ta musela obsahovat vždy buď zeleninu nebo ovoce. Pomohly paní učitelky i paní asistentky – při kontrole. Našim cílem bylo přimět děti přemýšlet o tom, co jí. Samozřejmě u tak malých dětí to nejde bez podpory a pomoci rodičů. Touto cestou bych chtěla všem zainteresovaným velmi poděkovat, protože i díky nim jsme splnili náš cíl. 😊 Každé z dětí si během naší měsíční výzvy doneslo zdravou svačinku. Doufám, že i nadále budou do svého jídelníčku zařazovat nejen ovoce, ale i zeleninu.
Jako poděkování jsem všem dětem připravila zdravou svačinku. Jak dětem chutnalo, se podívejte sami 😊😊😊

Šumberová Mirka

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Pizza

Ve středu 6.dubna jsme si upekli pizzu. V prožitkové místnosti na Malé budově jsme se rozdělili do skupin po 4-5 dětech. Jedna skupina vždy připravovala pizzu a ostatní děti se mohly vyřádit v malé tělocvičně. Postupně se všechny skupinky vystřídaly. Nakonec jsme to všechno samozřejmě snědli 😊😊😊

Šumberová M.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

V úterý 26. dubna 2022 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Formou řízeného rozhovoru si každý předškoláček popovídal s paní učitelkou a předvedl, jak je na vstup do školy připraven. Za splněné úkoly byly děti odměněny pěknými dárky a převzaly pamětní list, který jim tuto velkou a zároveň příjemnou společenskou událost bude připomínat.

            Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli zapsat své dítě na naši školu. Velmi si toho vážíme a těšíme se na budoucí školáky a vzájemnou spolupráci s jejich rodiči.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Erasmus+: Portugalsko

Ve středu brzy ráno vyrazilo 9 žáků a 2 učitelé naší školy na druhý kemp v rámci projektu, zaměřeného na prevenci šikany a kyberšikany s názvem “Be Cyberwise”. Tentokrát jsme zamířili do města Viana do Castelo v Portugalsku. Kempu se mimo nás a Portugalců účastní také žáci a učitelé ze Slovenska, Rumunska a Makedonie.

Cesta trvala přibližně 10 hodin a byla poměrně náročná. Nejprve nás rodiče a pan ředitel, kterým tímto děkujeme, převezli auty do Brna, odkud jsme nasedli na autobus do Vídně. Z vídeňského letiště jsme poté letěli do dalekého města Porto v Portugalsku. V Portu nás vyzvedli naši portugalští přátelé a autobusem převezli do hotelu, který se na následujících několik dní stal našim domovem. Celou středu jsme poté strávili odpočinkem a někteří z nás se vydali na procházku po městě. Ve čtvrtek začal program našeho kempu.

Den 1

Program začal ráno, kdy jsme se seznámili se všemi zahraničními účastníky a proběhlo rozdělení do šesti mezinárodních týmů, které budou postupně plnit různé aktivity a naplňovat tak výstupy projektu. Následně jsme se vydali poznávat místa ve městě, na kterých budou ony aktivity realizovány. Dále nás čekal oběd v místní škole. Po obědě proběhl kurz znakové řeči, vedený našimi kolegy z Rumunska, a rovněž práce na aktivitách projektu – návrh scénářů pro scénky, týkající se šikany a kyberšikany. Na konci dne proběhl také mezinárodní večer, kde každý z národů prezentoval své lokální potraviny a nápoje.

Den 2

Druhý den začal výletem do města Barcelos. Nejprve nás vlídně přivítala starostka města, který nám také předal různé věcné dary. Poté jsme se vydali na prohlídku města. Prošli jsme se jeho historickým centrem a viděli řadu památek. Následovala prohlídka hostitelské školy, kde jsme se setkali s řadou přátel z řad žáků, které známe z předchozího kempu, realizovaného na Slovensku. Proběhla prohlídka školy, po které jsme měli možnost si na školním hřišti vyzkoušet různé tradiční portugalské hry. Také jsme si v místní tělocvičně všichni zatančili podle populární hry Just Dance. Kromě zmíněných aktivit jsme si rovněž zahráli týmové sporty – basketbal, volejbal a fotbal.