Aktuální informace

12.03.2020

Vážení žáci a rodiče,

nadále platí, že žáci budou dostávat pokyny od vyučujících prostřednictvím webových stránek tříd, Učebny Google, nebo emailovou korespondencí. Prosíme o zpětnou vazbu a svědomité plnění úkolů.

Žákům, kteří doposud neměli školní email, bude do pátku zřízen. Konkrétní informace podáme později.

Rodiče žáků, kteří nemají možnost přístupu k Internetu, si mohou po předchozí telefonické konzultaci vyzvednout úkoly v kanceláři školy.
Telefonní kontakty na sekretariát: 556 730 237, 739 069 159.

Plánované akce školy, například Školička nanečisto, Zimní halové hry, plavání, apod., budou posunuty a uskutečněny po znovuotevření školy. Pro malé předškoláčky budou zveřejněna cvičeníčka.

Pro vyřízení administrativních záležitostí bude škola otevřena denně od 8:00 do 14:00. Provoz tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách bude po dobu uzavření školy nepřerušen.

Školní jídelna bude i nadále v provozu pro cizí strávníky a zaměstnance školy.