Categories: Tento školní rok

Včasná péče – závěrečná hodina

joomplu:1948Ve čtvrtek 9.6.2011 proběhla závěrečná hodina Včasné péče. Přišli na ni jak děti, tak tentokrát i jejich rodiče. Paní učitelka všem dětem rozdala vysvědčení a ke každému budoucímu prváčkovi řekla pár slov.

Chtěla by také touto cestou pochválit jak děti, tak i rodiče, že Včasnou péči navštěvovali opravdu pravidelně a dbali veškerých rad a doporučení ze strany naší školy.

Dětem tedy přejeme co možná nejúspěšnější start do první třídy a radostný vstup do této nové životní etapy. Našlápnuto mají dobře :-)

loga_eu_esf_ms_op

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Výlet do Kopřivnice a Štramberku

joomplu:1943V rámci Včasné péče jely děti na školní výlet. Tento rok se jednalo o výlet do Kopřivnice a Štramberku. V tomto městě jsme se jeli podívat na proslulou Štramberskou Trúbu a výstavu AQUA TERRA.

V Kopřivnici pak do Technického muzea Tatra a na výstavu pro děti do Lašského muzea.

Dětem se výlet moc líbil a zdá se, že si celý den skutečně užily. Domů se všichni vraceli příjemně utahaní a plní nových zážitků.

loga_eu_esf_ms_op

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Magic English

joomplu:1912V úterý 7. června jsme pro žáky 3. až 5. tříd uspořádali soutěž „ Magic English „, tentokráte s piráty z Karibiku. Žákyně a žáci soutěžili hravou formou v jednoduchém poslechu,  měli předvést písničku nebo básničku v angličtině, představit se, poznat anglická slovíčka z flashcard a nakonec odpovědět na 10 jednoduchých otázek.  Všechny disciplíny se bodovaly a výsledný součet  určil pořadí. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 dětí.

Vítězové jednotlivých kategorií:

3. třídy: 1. místo  Vojtěch Palatý, 2. místo Natálie Tomášová, 3. místo Denis Pohlodko
4. třídy: 1. místo Natálie Pobočková, 2. místo Markéta Švabíková, 3. místo Magdaléna  Pohlodková
5. třídy: 1. místo Nikola Tomášová,  2. místo Klára Maršálková, 3. místo  Markéta Malinková.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

POWERPOINT

joomplu:1902V úterý 17.května  se uskutečnil  2.ročník počítačové soutěže v POWERPOINTU. Sešla se řada počítačových  nadšenců a porovnala si své dovednosti při  tvorbě prezentací. Zadání i kritéria hodnocení byla předem stanovena.

Žáci  zpracovávali  podobně jako loni učivo z libovolně vybraného předmětu a měli 120 minut na vytvoření své prezentace, kterému  předcházela domácí příprava. Pochvala a ocenění patří všem soutěžícím za chut´a odvahu se do soutěže přihlásit, a porovnat si tak své počítačové dovednosti  se svými vrstevníky.

Vzniklé  prezentace dokazují, že žáci  využívají výpočetní techniku pro studijní účely a nejen pro zábavu. Úroveň prací byla velmi vyrovnaná a mnohé z nich budou použity při výuce.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Školička nanečisto

joomplu:1886Naši budoucí prvňáčci měli možnost si vyzkoušet, jaké to je chodit do školy. Pro rodiče a žáčky jsme připravili školičku nanečisto. 

Školička nanečisto samozřejmě nemůže suplovat mateřskou školu anebo soustavnou domácí přípravu, nicméně rodiče i děti ocenili, že měli možnost seznámit se s paními učitelkami a pilovat drobné nedostatky v různých dovednostech.

Během sedmi úterních lekcí jsme s dětmi stihli procvičit sluchové a zrakové vnímání, grafomotoriku, pravolevou orientaci, početní představy a v neposlední řadě jsme si důkladně osvojili důležité znalosti, například názvy geometrických tvarů.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Odpoledne ve znamení fantazie

joomplu:1880Dnešní páteční odpoledne bylo v komunikačním centru ve znamení fantazie. Děti zde měly skládat libovolný obrázek z vršků. Nejprve se rozdělily do skupin a poté společně přemýšlely na co možná nejlepším námětu pro obrázek.

Poté se všichni s chutí pustili do práce. Když byly všechny děti se skládáním hotové, nastalo pro paní asistentky velice těžké rozhodování. Nápady i obrázky byly opravdu krásné.

Nakonec se na prvním místě umístil obrázek s názvem „TAŤKA ŠMOULA“ od děvčat Karolínky Balážové, Natálky Boháčové a Jany Farkové.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Tak nám skončila další divadelní sezóna!

joomplu:1878Pro naši školu se stalo mnohaletou úspěšnou tradicí zhlédnout v zajímavém prostředí zlínského divadla čtyři představení ročně. Do divadla s námi jezdí jen dobrovolní předplatitelé z pátých až devátých tříd a zájem je stále velký.

V letošní sezóně jsme viděli Čučudějské pohádky – bláznivou hru plnou indiánů, lidojedů, kojotů, skautů, kteří obydleli naše klasické  české pohádky. Pak jsme jeli na jednu z nejznámějších Gogolových komedií Ženitba, poté nás čekal historický muzikál Jedna noc na Karlštejně a poslední divadelní hra patří k základním dramatickým dílům české literatury, byla jím Věc Makropulos  Karla Čapka.

Jedna sezóna skončila a další je před námi, díky těmto zážitkům z představení si děti určitě  v dospělosti najdou cestu do divadla.

Celý článek
Categories: Projekty

Projekt LES – 3. ročník

joomplu:1822V týdnu od 16. května 2011 vyšli naši třeťáci za poznáním lesa. U kamene na cestě směrem na Veselí nás čekal lesník pan Jiří Rypar se svým pomocníkem. Na začátku jsme si popovídali o tom, kdy jsme byli naposledy v lese a proč tam chodíme. Zjistili jsme, že většina dětí moc často do lesa nezavítá, ale i tak dokázaly vysvětlit, co nám les dává.  Vyrobili jsme si amulety (talismany) na krk z jedlových nebo smrkových větviček. Zahráli si na stromy, kde každé dítě se stalo nějakou částí stromu a společně představovali jeho činnost v dešti i na slunci. Pak jsme se rozdělili do skupinek na habr, javor, jilm a lípu - podle listů, které jsme si vylosovali.

Celý článek
Strana 111 of 123