90. výročí založení ZŠ  Komenského v Odrách

01.07.2022

Ve dnech 24. a 25.června 2022 se konaly oslavy k příležitosti 90.výročí založení naší školy. Zúčastnili  se jich bývalí i současní žáci a kantoři, rodiče našich žáků a přátelé školy, představitelé města a zástupci partnerských škol z Polska a Slovenska. Bohatý program probíhal v přátelské atmosféře, kterou můžete „nasát“ z mnoha fotografií. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy za náročnou přípravu a průběh oslav, které si naše devadesátiletá dáma právem zasloužila. Děkujeme sponzorům akce za finanční dary a pomoc  při přípravě oslav. 

Naší škole přejeme do dalších let, aby měla i nadále mnoho spokojených a úspěšných žáků, učitelů, asistentů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, provozních a správních zaměstnanců a  zaměstnanců školní kuchyně. 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ A ZA 10 LET NA VIDĚNOU !!!!!!!