3. místo v Krajském kole biologické olympiády!!!

06.06.2017

Dne 25. 5. 2017 se žákyně 7.A třídy Klára Vašutová zúčastnila krajského kola biologické olympiády – téma: Detektivem v přírodě.

Okresní i krajské kolo obsahovalo více částí. Na teoretickou část bylo třeba projít, zestručnit a naučit se skripta o pobytových stopách živočichů, laboratorní úkoly obsahovaly různé činnosti, např. práci s mikroskopem. Poslední částí byla poznávačka rostlin a živočichů.

Celá olympiáda je nesmírně náročná na přípravu pro žáky, ale také pro učitele. Proto všem zúčastněným nesmírně děkuji za odvahu se této soutěže účastnit, především tedy Kláře, které také gratuluji k velmi cennému úspěchu, díky kterému získává i další zkušenosti do života.  

V příloze přikládám výsledkovou listinu.

P. Staněk