Categories: Informace rodičům

Oznámení

Vážení rodiče, z důvodu nástavby, která bude na naší škole probíhat od konce června, bude letošní školní rok ukončen 24.6.2011. Následující týden mají vaše děti k dispozici komunikační centrum, to bude v provozu od 8:00 do 15:30, a školní družina vždy od 6:00 do 15:00. Provoz školní jídelny od 11.00 do 12.00

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Dopravní soutěž

joomplu:1711V pátek 6. 5. 2011 proběhlo na dopravním hřišti v Odrách okrskové kolo dopravní soutěže. Zúčastnilo se ho pět družstev v I.kategorii (ZŠ Spálov, ZŠ Jeseník n,.O., ZŠ Bravantice, ZŠ Pohořská, ZŠ Komenská) a tři v II. kategorii  (ZŠ Spálov, ZŠ Pohořská, ZŠ Komenská).

Oproti předchozím ročníkům se zvýšila úroveň a dovednosti účastníků soutěže. Nešlo však v prvé řadě o umístění, ale o zvýšení povědomí bezpečného chování v silničním provozu, který lze dnes přirovnat k chaotické džungli.

Proto děkuji všem zúčastněným školám ( mohlo jich však být více), odboru dopravy MÚ Odry a městské policii v Odrách.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Výstup na Sněžku

joomplu:1667Ve čtvrtek dne 5. 5. 2011 se na schodišti naší školy uskutečnila sportovní akce s názvem Výstup na Sněžku. Soutěž spočívá v tom, že každé sedmičlenné družstvo mělo za úkol zdolat nejvyšší horu naší republiky pomocí školního schodiště. Pro družstvo to znamenalo zdolat školní schodiště 145x, aby se dostali na vrchol 1602 m.

Do soutěže se přihlásila tři družstva, která jsme oblékli do zelených, červených a zelených rozlišován. Od prvního okamžiku šlo do vedení družstvo zelených. Každým zdoláním našeho schodiště jejich náskok narůstal, nakonec se jejich čas zastavil na 43 minutách a 22 sekundách. To znamenalo nový rekord v tříleté historii této soutěže.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Projektový den – DEN EVROPY

V tomto školním roce se konal již 4. ročník projektů o zemích Evropy. První květnové pondělí a pátek  byly trochu jiné, než běžné vyučovací dny. V pondělí třídy pracovaly na připravených a rozpracovaných projektech. Někteří  finišovali, jiní  teprve začínali. S úkolem prezentovat „svoji“ zemi si  však letos poradili všichni bravurně. Není divu, takoví deváťáci tvořili projekt už počtvrté, ale ani mladší spolužáci se nenechali zahanbit. A tak jsme se celý druhý stupeň sešli v pátek v tělocvičně, kde probíhaly prezentace. Na „čumendu“ přišly i nižší ročníky z prvního stupně, aby měly představu, co je příští rok čeká.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Výstup na Pustevny

joomplu:1573Ve čtvrtek 28. dubna jsme se na naší škole rozhodli, že zdoláme vrchol Pusteven, což znamenalo zdolat 1098 metrů. Vyzvali jsme žáky třetích až pátých tříd, aby si sestavili devítičlenná smíšená družstva.

Soutěž spočívala v tom, že jednotlivá družstva musela vyběhnout 99x schody od prostoru šaten v přízemí až do 3. patra.

Celý výstup byl velice napínavý, rychlý, ale také zároveň vyčerpávající, neboť někteří členové družstev závěrečné úseky zvládali jen s velkými potížemi.
loga_eu_esf_ms_op

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Den Země

joomplu:1555Ve středu 20. dubna  proběhly na naší škole akce ke Dni Země. Počasí přálo, a tak se všechny třídy vydaly do terénu. Z bohatého programu vybíráme několik postřehů.

Prvňáčci jeli vlakem do Louček, kde navštívili skleník s kaktusy a masožravkami. Při zpáteční cestě plnili kvízové úkoly zaměřené na přírodu a odpady, které pro ně připravily děti z družiny. Na závěr se podívali do místní sběrny a dozvěděli se, jaké suroviny zde mohou odevzdat.

Žáci 3.tříd plnili po trase Stříbrného chodníku různé úkoly z prvouky, poznávali kytky, pracovali ve skupinách.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Úspěchy v matematice

Dalším skvělým úspěchem našeho žáka Martina Rudolfa ze  7.B bylo umístění  na 1.-3. místě v okresním  kole  Matematické olympiády. Také  deváťák Radim Bárta postoupil z 3.místa okresní ho kola této soutěže do krajského kola. Vyřešil správně všechny úkoly, ale nebyly mu uznány postupy. Oběma hochům  děkujeme za reprezentaci školy,  gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Mini turnaj ve futsalu

joomplu:1546Dne 7. 4. 2011 se v městské hale v Odrách uskutečnil mini turnaj ve futsalu. Tohoto mini turnaje se zúčastnily čtyři družstva.
Po vyrovnaných zápasech se na prvním místě umístilo družstvo speciální třídy ZŠ Odry, Komenského 6, na druhém místě družstvo ZŠ Bílovec a na třetím místě družstvo sedmáků za ZŠ Odry Komenského 6.

Všem účastníkům mini turnaje děkujeme za příkladné sportovní chování.

Bc. Ondřej Lišifka a Mgr. Marcela Tomečková

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Vítání jara

joomplu:1534Dne 12. 4. 2011 se Fokusu v Novém Jičíně konalo již tradiční Vítání jara. Této akce se každoročně účastní i žáci speciální třídy ZŠ Odry, Komenského 6.

Letos  žáci speciální třídy přispěli netradičním vystoupením s názvem Ji- Li, což byla ukázka karate a thai boxu.
Účinkující sklidili bouřlivý potlesk.

Bc. Ondřej Lišifka a Mgr. Marcela Tomečková

Celý článek
Strana 92 of 103