Categories: Kontakty na členy

Kontakty na členy školské rady

adresa zástupce e-mail p. Ing. Petr Balšínek- předseda Jižní 26,742 35, Odry rodičů petr@prinex.cz p. Ing. Radomíra Goldová Hranická 25, 742 35, Odry rodičů radomira.goldova@email.cz p. Vlastimil Harašín Vítovka 15, 742 35, Odry rodičů harasin.vlasta@seznam.cz p. Pavlína Vavřačová Vítovka 51, 742 35, Odry zřizovatele muter.odry@seznam.cz p. Petr Kučerka Klokočůvek 335, 742 35, Odry zřizovatele petr.kucerka@odry.charita.cz […]

Celý článek
Categories: Kontakty

Kontakty

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace742 35 Odry IČ: 00848191DIČ: CZ00848191č.ú. školy 22533801/0100č.ú. školní sportovní klub 1765131349/0800 tel. škola – 556 730 237 sborovna – 556 712 602 mobil škola – 739 069 159 tel. školní družina – 556 712 601 mobil školní družina – 605 367 622 tel. školní jídelna – 556 730 238 […]

Celý článek
Categories: Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Josef Hladný  ředitel školy D, Z, Rj josef.hladny@komenska.com Mgr. Radek Hendrych zástupce školy  Tv,Bi,Aj radek.hendrych@komenska.com 1.stupeň     Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A petra.pobockova@komenska.com Mgr. Kateřina Žůrková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B katerina.zurkova@komenska.com Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A petra.pobockova@komenska.com Mgr.Radomíra Pšenicová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B radomira.psenicova@komenska.com Mgr. Jana Murínová 1.st.ZŠ tř.uč. 2.C jana.murinova@komenska.com Mgr. Jarmila […]

Celý článek
Categories: Projekty

Projekt ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky

Jak jste si již mohli přečíst v z předešlých vydáních, byla naše škola – ZŠ Odry, Komenského 6, úspěšná se svým projektem „ Zavádění ICT do výuky“ v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Díky tomuto projektu, jež končí 31.10.2009, naše škola získala potřebné finanční prostředky, které nám umožnily zrealizovat některé naše plány. Se začátkem […]

Celý článek
Categories: Projekty

Projekt „ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky“

Během prázdnin proběhla další etapa projektu, jehož název je uveden v nadpise. Všichni pedagogičtí pracovníci byli vybaveni notebooky a ve sborovně byla zprovozněna WI-FI síť, což umožňuje všem se připojit na Internet, který je rovněž zaveden do všech tříd a učeben školy. V měsíci září se zkušebně připojila k portálu iškola, což je komunikace s […]

Celý článek
Categories: Projekty

Projekt „ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky“.

V říjnu 2008 byl naší škole ZŠ Odry, Komenského 6 schválen a v současné době je realizován projekt „Zavádění ICT do výuky“ v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa Rozvoj měst č. 3.2. Záměrem projektu je prostřednictvím zavedení dostupných moderních technologií /didaktických pomůcek/ dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně vzdělávání na I. a II. […]

Celý článek
Strana 101 of 101