Categories: Tento školní rok

Dějepisná olympiáda

Školní kolo Dějepisné olympiády mělo letos široký záběr, jeho tematické zaměření znělo: „ Ve zdraví a v nemoci“. Kluci a holky z 8. a 9.tříd museli zvládnout dlouhé období lidských dějin, jednoduše řečeno – „ od šamana po penicilin“. Věděli byste například, že keltští kněží – druidové léčili pomocí jmelí ? Víte, co jsou to […]

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Paměťové hry

Ve čtvrtek 9.12.2010 proběhlo v komunikačním centru další zábavné odpoledne pro děti. Tentokrát se jednalo o paměťové hry. Zasoutěžit si přišlo 24 dětí. Děti měly za úkol zapamatovat si co nejvíce obrázků a následně určit jejich správnou pozici v hracím poli. Hra byla těžká a nejednomu soutěžícímu se při ní orosilo čelo. Všechny děti se […]

Celý článek
Categories: Tento školní rok

HROZILO ZŘÍCENÍ MALÉ BUDOVY ZŠ NA KOMENSKÉHO ULICI?

joomplu:804Vy jste to neslyšeli? Ve čtvrtek 2. prosince 2010 se tam totiž přestěhovali snad všichni čerti.

Od časného rána hrály velké čertice karty u ohně s kotlem, hádaly se, honily se a ani si nevšimly, že do školy přicházely děti. Ty se ve třídách, jako mávnutím kouzelného proutku, proměnily v čertíky. Začalo netradiční vyučování. Hudební a pohybovou výchovu vystřídalo skládání pekelného puzzle, pak se museli všichni utkat ve shazování čertovských kuželek a nakonec úkol nejtěžší: vyrobení řetězu pro lucifera.

A to ještě nebylo všechno. Sám lucifer poručil čerticím, aby přichystaly výstavku prací všech čertíků. Odpoledne se za přítomnosti lidských duší v pekle odehrála čertovská show. Zpěv, hudbu a taneční dusot bylo slyšet daleko v okolí. Každá lidská duše se musela vykoupit hlasováním o nejvydařenější pekelné výtvory.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Druhé setkání rodičů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Společné dílny

Dne 29. 11. se v naší škole uskutečnilo druhé odpolední setkání rodičů a žáků se specifickými poruchami učení (SPU), v rámci projektu Integrace na druhou – Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji.

Rodiče a děti přivítali metodik a účastník školení projektu Integrace na druhou Daniel Matyáš, školní psycholog Mgr. Martin Doležal a třídní učitelka třídy 4.B Mgr. Leonarda Sedláková.

Na úvod seznámil školní psycholog rodiče s problematikou SPU, novými trendy a postupy v této oblasti a přiblížil, jak pomáhat  dětem v domácí přípravě. Výklad předvedl v názorné Power pointové prezentaci. Děti mezitím samostatně pracovaly s tabulkami Logico. Logico je učební pomůcka, kterou je možno využívat ve všech předmětech. Děti přiřazují odpovědi k možnostem na pracovním listu a po skončení práci si výsledky samy ověří podle klíče.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Kloboukový turnaj ve vybíjené

joomplu:757Základní škola Komenského v Odrách uspořádala 29. listopadu 2010 v Městské hale napínavou soutěž, při níž děti mohly okusit atmosféru skutečného sportovního turnaje – i když se hrála zdánlivě jen „obyčejná“ vybíjená.

Žáci 3. až 5. tříd sestavili čtyři smíšená družstva, dali si názvy Čertíci, Mistři, G-Force a Drtiči – a pustili se do boje.

Hrálo se systémem každý s každým, takže bylo odehráno celkem 12 zápasů. Ze vzájemných střetů vyšli jako vítězové Mistři, na dalších stupíncích se pak umístili G-Force, Drtiči a Čertíci. Hráči dostali jako ceny ovocné koše, průpisky a krásné diplomy.

Celý článek
Categories: Tento školní rok

Listopadová novinářská laťka

joomplu:732Dne 26. 11. 2010 se uskutečnil ve školní tělocvičně další ročník tradiční listopadové novinářské laťky. Do soutěže se zapojilo 29 žáků z prvního a druhého stupně. Skákalo se za doprovodu hudby a některé žáky to vybičovalo ke skvělým výkonům.

V kategorii 3. – 5. třída dívky zvítězila Lukášová Nikol výkonem 110 cm. Druhé místo patřilo Mládenkové Nikol, které se podařilo zdolat laťku ve výšce 105 cm. Na třetí místo stačilo 100 cm, které obsadila Hrachovcová Eliška.


Celý článek
Categories: Tento školní rok

Projektové odpoledne – nebojíme se učení

joomplu:689Projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Reg. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0131.

Poskytnout žákům možnost sdílet své problémy s jinými, ukázat způsoby vzájemné pomoci a podpory, motivovat žáky k učení, posílit jejich sebevědomí a pocit uplatnění v kolektivu. Vedle těchto formálních cílů jsme si 26. listopadu stanovili ještě jeden cíl neformální – připravit pro děti se specifickými poruchami učení zábavné odpoledne.

loga_eu_esf_ms_op_investice

Celý článek
Categories: Tento školní rok

IQ 150

joomplu:676V pondělí 22. listopadu se konal 2. ročník soutěže. Pro žáky byly připraveny úlohy matematické, logické, slovní, ale také chytáky. Potýkali se s řadami čísel, písmen, tvořili slova, hledali podobný nebo opačný význam slov, řešili rébusy, hlavolamy a prostorové úlohy. Zájem byl letos velký, ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 57 žáků.

Někteří se nemohli dočkat správných výsledků a hlavně svého umístění. U všech zúčastněných oceňujeme odvahu a chuť řešit netradiční úlohy.

Zde jsou výsledky 2. ročníku :
V kategorii 6.-7. ročník na 1 .místě David Hrňa ze 7.B, na 2. místě Nikol Valešová ze 7.C a na 3. místě Josef Hein z 7.A.

Celý článek
Strana 101 of 105