Školní předpisy

Školní řád si můžete stáhnou zde

Přílohu školního řádu – pravidla pro hodnocení si můžete stáhnou zde

Klasifikační řád si můžete stáhnou zde

Školní vzdělávací program si můžete stáhnout zde

Provozní řád školní jídelny si můžete stáhnout zde

Vnitřní řád školy si můžete stáhnou zde