Zaměstnanci

Mgr. Radek Hendrych ředitel školy    Tv,Bi,Aj radek.hendrych@komenska.com
Mgr. Alexandra Reptová zástupce ředitele    M, Ch alexandra.reptova@komenska.com
         
1.stupeň        
Mgr. Kateřina Lebánková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A   katerina.lebankova@komenska.com
Mgr. Václava Honyšová 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B   vaclava.honysova@komenska.com
Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A   lenka.smatelkova@komenska.com
Mgr. Kateřina Žůrková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B   katerina.zurkova@komenska.com
Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.A   petra.pobockova@komenska.com
Mgr.Radomíra Pšenicová 1.st.ZŠ tř.uč. 3.B   radomira.psenicova@komenska.com
Bc. Kateřina Horníčková               1.st.ZŠ tř.uč. 3.C   katerina.hornickova@komenska.com
Mgr. Jarmila Hladná 1.st.ZŠ tř.uč.4.A   jarmila.hladna@komenska.com
Mgr. Miroslava Balážová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.B   miroslava.balazova@komenska.com
Mgr. Marta Dorotíková 1.st.ZŠ tř.uč. 4.C   marta.dorotikova@komenska.com
Mgr. Leonarda Sedláková 1.st.ZŠ tř.uč. 5.A   leonarda.sedlakova@komenska.com
Barbora Šumberová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.B   barbora.sumberova@komenska.com
Mgr. Monika Juřicová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.C   monika.juricova@komenska.com
         
2.stupeň        
Mgr. Petr Marinov 2.st.ZŠ tř.uč.6.A M,Př petr.marinov@komenska.com
Mgr. Markéta Fabíková 2.st.ZŠ tř.uč.6.B Čj, Rj marketa.fabikova@komenska.com
Mgr. Zdeněk Lakomý 2.st.ZŠ tř.uč.7.A Z,Tv zdenek.lakomy@komenska.com
Mgr. Žáková Karolína 2.st.ZŠ  tř.uč.7.B Př,Z,Pč karolina.zakova@komenska.com
Mgr. Dagmar Feilhauerová        2.st.ZŠ  tř.uč.8.A Čj,Hv dagmar.fielhauerova@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová             2.st.ZŠ tř.uč.8.B Př,Tv lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Vladimír Chodura            2.st.ZŠ tř.uč.8.C M,Pč vladimir.chodura@komenska.com
Mgr. Petr Dostalík 2.st.ZŠ tř.uč.9.A Fy,Pč petr.dostalik@komenska.com
Mgr. Petr Staněk 2.st.ZŠ tř.uč.9.B Př,Z petr.stanek@komenska.com
         
Netřídní učitelé        
Mgr. Jana Olšinová   Aj,Tv   jana.olsinova@komenska.com
Mgr. Zdeňka Heryánová   Aj   zdenka.heryanova@komenska.com
Karin Herzmanská   Vv   karin.herzmanska@komenska.com
Mgr. Zdenka Fialová   Čj, D   zdenka.fialova@komenska.com
Mgr. Radomil Bazala   M,Ch   radomil.bazala@komenska.com
Bc.  Richard Blaževič   Tv   richard.blazevic@komenska.com
Mgr. Štrublíková Eliška   Aj   eliska.strublikova@komenska.com
Mgr. Josef Hladný   Z,D, Rj   josef.hladny@komenska.com
Mgr. Ondřej Kaláb   Aj   ondrej.kalab@komenska.com
Mgr. Lucie Feglerová   Čj, Vv           lucie.feglerova@komenska.com
Bc. Tomáš Kubíček                                Aj, Inf   tomas.kubicek@komenska.com
         
Asistenti pedagoga        
Renata Paszková   asistent pedagoga   renata.paszkova@komenska.com
Martina Mikundová   asistent pedagoga   martina.mikundova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová   asistent pedagoga   simona.bohacova@komenska.com
Iveta Klekarová   asistent pedagoga   iveta.klekarova@komenska.com
Ing. Monika Ratová   asistent pedagoga   monika.ratova@komenska.com
Milada Zhasilová   asistent pedagoga   milada.zhasilova@komenska.com
Veronika Vidlák   asistent pedagoga    veronika.vidlak@komenska.com
Marek Lukáš   asistent pedagoga   marek.lukas@komenska.com    
Naděžda Sadková   asistent pedagoga   nadezda.sadkova@komenska.com
         
Projekt “ Od integrace k inkluzi“         
Mgr. Simona Gassmannová   koordinátor projektu   simona.gasmannova@komenska.com
Bc. Veronika Klimková   školní asistent   veronika.klimkova@komenska.com
Mgr. Radim Dresler   školní asistent   radim.dresler@komenska.com
Lucie Žůrková   školní asistent   lucie.zurkova@komenska.com
Mgr. Petra Králová   speciální pedagog   petra.kralova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová   speciální pedagog   hana.matejova@komenska.com
Školní psycholog        
Mgr. Petra Chytilová       petra.chytilova@komenska.com
Školní družina        
Miroslava Šumberová   vedoucí  ŠD   miroslava.sumberova@komenska.com
Hana Pazderková   vychovatelka ŠD   hana.pazderkova@komenska.com
Bc. Šárka Karolová   vychovatelka ŠD   sarka.karolova@komenska.com
Bc Simona Boháčová   vychovatelka ŠD   simona.bohacova@komenska.com
Sandra  Baršová   vychovatelka ŠD   sandra.barsova@komenska.com
         
Výuka náboženství        
Petr Kuník   náboženství    
Pavel Obr   náboženství    
Anežka Schugová   náboženství    
         
Správní zaměstnanci        
Pavla Zavadilová   ekonomka   pavla.zavadilova@komenska.com
Monika Pavlíková   sekretářka   monika.pavlikova@komenska.com
Jaroslav Repta   školník    
         
Šárka Valíková   uklizečka    
Alena Oravcová   uklizečka    
Iva Chovancová   uklizečka    
Kateřina Vaňková   uklizečka    
Vlasta Šustková   uklizečka    
Školní jídelna        
Miloš Černoch   vedoucí ŠJ    
Pavlína Kostková   referentka stravování    
Bedřiška Bartoníková   kuchařka    
Daniela Hendrychová   pomocná kuchařka    
Jitka Jančová   vedoucí kuchařka    
Martina Ondřejová   kuchařka    
Kateřina Vaňková   pomocná kuchařka    
Zuzana Vašutová   kuchařka    
Vlasta Zavadilová   kuchařka    
Dagmar Milátová   kuchařka a rozvoz obědů    
Svatava Velochová   pomocná kuchařka