Zaměstnanci

Mgr. Josef Hladný  ředitel školy D, Z, Rj   josef.hladny@komenska.com
Mgr. Radek Hendrych zástupce školy  Tv,Bi,Aj   radek.hendrych@komenska.com
1.stupeň        
Mgr. Kateřina Lebánková 1.st.ZŠ tř.uč. 1.A   katerina.lebankova@komenska.com
Mgr. Václava Honyšová 1.st.ZŠ tř.uč. 1.B   vaclava.honysova@komenska.com
Mgr. Lenka Šmatelková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.A   lenka.smatelkova@komenska.com
Mgr. Kateřina Žůrková 1.st.ZŠ tř.uč. 2.B   katerina.zurkova@komenska.com
Mgr. Petra Pobočková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.A   petra.pobockova@komenska.com
Mgr.Radomíra Pšenicová 1.st.ZŠ tř.uč. 3.B   radomira.psenicova@komenska.com
Bc. Kateřina Horníčková 1.st.ZŠ tř.uč. 3.C   katerina.hornickova@komenska.com
Mgr. Jarmila Hladná 1.st.ZŠ tř.uč.4.A   jarmila.hladna@komenska.com
Mgr. Miroslava Balážová 1.st.ZŠ tř.uč. 4.B   miroslava.balazova@komenska.com
Mgr. Marta Dorotíková 1.st.ZŠ tř.uč. 4.C   marta.dorotikova@komenska.com
Mgr. Leonarda Sedláková 1.st.ZŠ tř.uč. 5.A   leonarda.sedlakova@komenska.com
Barbora Šumberová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.B   barbora.sumberova@komenska.com
Mgr. Monika Juřicová 1.st.ZŠ tř.uč. 5.C   monika.juricova@komenska.com
2.stupeň        
Mgr. Petr Marinov 2.st.ZŠ tř.uč.6.A M,Ch petr.marinov@komenska.com
Mgr. Markéta Fabíková 2.st.ZŠ tř.uč.6.B M,Ch marketa.fabikova@komenska.com
Mgr. Zdeněk Lakomý 2.st.ZŠ tř.uč.7.A Z,Tv zdenek.lakomy@komenska.com
Mgr. Žáková Karolína 2.st.ZŠ  tř.uč.7.B Př,Z,Pč karolina.zakova@komenska.com
Mgr. Dagmar Fielhauerová        2.st.ZŠ  tř.uč.8.A Čj,Hv dagmar.fielhauerova@komenska.com
Mgr. Lenka Rudolfová             2.st.ZŠ tř.uč.8.B Př,Tv lenka.rudolfova@komenska.com
Mgr. Vladimír Chodura            2.st.ZŠ tř.uč. 8.C M,Pv vladimir.chodura@komenska.com
Mgr. Petr Dostalík 2.st.ZŠ tř.uč.9.A Fy,Pv petr.dostalik@komenska.com
Mgr. Petr Staněk 2.st.ZŠ tř.uč.9.B Bi,Z petr.stanek@komenska.com
Netřídní učitelé        
Mgr. Jana Olšinová   Aj,Tv   jana.olsinova@komenska.com
Mgr. Zdeňka Heryánová   Aj   zdenka.heryanova@komenska.com
Karin Herzmanská   Vv   karin.herzmanska@komenska.com
Mgr. Zdenka Fialová   Čj, D   zdenka.fialova@komenska.com
Mgr. Radomil Bazala   M,Nj   radomil.bazala@komenska.com
Bc.  Richard Blaževič   Tv   richard.blazevic@komenska.com
Mgr. Štrublíková Eliška   Aj   eliska.strublikova@komenska.com
Mgr. Alexandra Reptová   M,Ch   alexandra.reptova@komenska.com
Mgr. Ondřej Kaláb   Aj   ondrej.kalab@komenska.com
Mgr. Lucie Feglerová   Čj, Vv   lucie.feglerova@komenska.com
Tomáš Kubíček   Inf   tomas.kubicek@komenska.com
Asistenti pedagoga        
Renata Paszková asistent pedagoga     renata.paszkova@komenska.com
Martina Mikundová asistent pedagoga     martina.mikundova@komenska.com
Bc. Simona Boháčová asistent pedagoga     simona.bohacova@komenska.com
Iveta Klekarová asistent pedagoga     iveta.klekarova@komenska.com
Ing. Monika Ratová asistent pedagoga     monika.ratova@komenska.com
Milada Zhasilová asistent pedagoga     milada.zhasilova@komenska.com
Veronika Vidlák asistent pedagoga     veronika.vidlak@komenska.com
Projekt “ Od integrace k inkluzi“         
Mgr. Simona Gassmannová koordinátor projektu     simona.gasmannova@komenska.com
Bc. Veronika Klimková školní asistent     veronika.klimkova@komenska.com
Bc. Radim Dresler školní asistent     radim.dresler@komenska.com
Nikol Šustková školní asistent     nikol.sustkova@komenska.com
Lucie Žůrková školní asistent     lucie.zurkova@komenska.com
Mgr. Petra Králová speciální pedagog     petra.kralova@komenska.com
Mgr. Hana Matějová speciální pedagog     hana.matejova@komenska.com
Školní psycholog        
Mgr. Petra Chytilová       petra.chytilova@komenska.com
Školní družina        
Miroslava Šumberová vedoucí  ŠD     miroslava.sumberova@komenska.com
Hana Pazderková vychovatelka ŠD     hana.pazderkova@komenska.com
Bc. Šárka Karolová vychovatelka ŠD     sarka.karolova@komenska.com
Simona Boháčová vychovatelka ŠD     simona.bohacova@komenska.com
Výuka náboženství        
Petr Kuník náboženství      
Michal Jadavan Mgr. náboženství      
Správní zaměstnanci        
Pavla Zavadilová ekonomka      
Monika Pavlíková sekretářka      
Jaroslav Repta školník      
         
Šárka Valíková uklizečka      
Alena Oravcová uklizečka      
Iva Chovancová uklizečka      
Kateřina Vaňková uklizečka      
Vlasta Šustková uklizečka      
Školní jídelna        
Miloš Černoch vedoucí ŠJ      
Pavlína Kostková ref.strav.      
Bedřiška Bartoníková kuchařka      
Daniela Hendrychová kuchařka      
Jitka Jančová vedoucí kuchařka      
Martina Ondřejová kuchařka      
Lenka Švabíková pom. síla      
Zuzana Vašutová kuchařka      
Vlasta Zavadilová kuchařka      
Olga Čadová kuchařka      
Svatava Velochová kuchařka